ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

internecine

IH2 N T ER1 N AH0 S IY2 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -internecine-, *internecine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
internecine(adj) ซึ่งเกิดขึ้นภายในกลุ่ม ประเทศหรือองค์กร, Syn. inside, internal

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERNECINE IH2 N T ER1 N AH0 S IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
internecine (j) ˌɪntənˈiːsaɪn (i2 n t @ n ii1 s ai n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
共食い[ともぐい, tomogui] (n,vs) cannibalism (in animals); mutual destruction; internecine struggle; eating each other; damaging each other [Add to Longdo]
同士打ち;同士討ち;同士打;同士討[どうしうち;どしうち, doushiuchi ; doshiuchi] (n) (1) friendly fire; killing each other by mistake; (2) internecine strife [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 internecine
   adj 1: (of conflict) within a group or organization; "an
       internecine feud among proxy holders"
   2: characterized by bloodshed and carnage for both sides;
     "internecine war"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top