ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inline

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inline-, *inline*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mainline(เมน`ไลน) vt.,vi. ฉีดยา เข้าไปในเส้นโลหิตดำ., See also: mainliner n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inline fanพัดลมติดตั้งในท่อลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
inline-skaten; inlinento blade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インラインイメージ[inrain'ime-ji] (n) {comp} inline image [Add to Longdo]
インラインオブジェクト[inrain'obujiekuto] (n) {comp} inline object [Add to Longdo]
インラインスケート;インライン・スケート[inrainsuke-to ; inrain . suke-to] (n) inline skates [Add to Longdo]
インラインスタイル[inrainsutairu] (n) {comp} inline style [Add to Longdo]
インラインディスカッション[inraindeisukasshon] (n) {comp} inline discussion [Add to Longdo]
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] (n) {comp} inline graphic [Add to Longdo]
ディップ[deippu] (n) (1) dip; (2) {comp} dual inline package; DIP [Add to Longdo]
デュアルインラインパッケージ[deyuaruinrainpakke-ji] (n) {comp} dual inline package; DIP [Add to Longdo]
ローラー族[ローラーぞく, ro-ra-zoku] (n) people devoted to inline rollerskating [Add to Longdo]
主流[しゅりゅう, shuryuu] (n,adj-no) (1) mainline; mainstream; (2) main current (stream); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] inline graphic [Add to Longdo]
ディップ[でいっぷ, deippu] dip, DIP (Dual Inline Package) [Add to Longdo]
デュアルインラインパッケージ[でゆあるいんらいんぱっけーじ, deyuaruinrainpakke-ji] dual inline package (DIP) [Add to Longdo]
主流[しゅりゅう, shuryuu] mainline (a-no), mainstream [Add to Longdo]
主力[しゅりょく, shuryoku] mainline (a-no), main force [Add to Longdo]
中心的[ちゅうしんてき, chuushinteki] mainline (an) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top