ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inertial

IH2 N ER1 SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inertial-, *inertial*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Inertial system(n) a frame of reference in which a body remains at rest or moves with constant linear velocity unless acted upon by forces: any frame of reference that moves with constant velocity relative to an inertial system is itself an inertial system. Also called inertial reference frame. Expand. Compare law of motion.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inertial frame of referenceกรอบอ้างอิงเฉื่อย, กรอบอ้างอิงซึ่งอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวสัมพัทธ์กับโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inertial Workงานจากความหนืด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An advanced inertial guidance system.ะบบนำวิถีด้วยแรงเฉื่อยที่ล้ำสมัยที่สุด Chuck Versus the Sensei (2008)
Have you disengaged the external inertial dampener?คุณทำการปิดระบบต้านแรงเฉื่อยแล้วหรือยัง Star Trek (2009)
We are losing the inertial dampers.เราจะสูญเสียกระโปรงเฉื่อย Star Trek Beyond (2016)
Switch to inertial navigation.เปลี่ยนไปใช้เครื่องนำร่องแรงเฉื่อย Kong: Skull Island (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มวลเฉื่อย[mūan cheūay] (n, exp) EN: inertial mass

CMU English Pronouncing Dictionary
INERTIAL IH2 N ER1 SH AH0 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惯性系[guàn xìng xì, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧˋ, / ] inertial system; inertial frame (mechanics) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inertialsystem {n}inertial system; inertial frame of reference [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
慣性系[かんせいけい, kanseikei] (n) inertial system [Add to Longdo]
慣性航法[かんせいこうほう, kanseikouhou] (n) inertial navigation system [Add to Longdo]
慣性誘導[かんせいゆうどう, kanseiyuudou] (n,adj-no) inertial guidance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inertial
      adj 1: of or relating to inertia

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top