ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impenetrable

IH2 M P EH1 N AH0 T R AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impenetrable-, *impenetrable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impenetrable(adj) ซึ่งผ่านเข้าไปไม่ได้, Syn. impervious, Ant. accessible, pervious, pernetrable
impenetrable(adj) ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, Syn. incomprehensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impenetrable(อิมเพน' นิทระเบิล) adj. ซึ่งผ่านเข้าไปไม่ได้, ไม่ยอมรับ, หัวดื้อ, เข้าใจยาก., See also: impenetrableness n. impenetrably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
impenetrable(adj) ผ่านเข้าไปไม่ได้,เข้าใจยาก,ไม่ยอมรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impenetrable; impervious๑. -ผ่านไม่ได้๒. ไม่ยอมให้ผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รกชัฏ[rokchat] (adj) EN: overgrown ; dense ; impenetrable  FR: envahi par la végétation ; impénétrable ; touffu

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPENETRABLE IH2 M P EH1 N AH0 T R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impenetrable (j) ˈɪmpˈɛnɪtrəbl (i1 m p e1 n i t r @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弥蒙[mí méng, ㄇㄧˊ ㄇㄥˊ, / ] impenetrable thick fog or smoke, #564,527 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undurchdringlich {adj} | undurchdringlicher | am undurchdringlichstenimpenetrable | more impenetrable | most impenetrable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impenetrable
   adj 1: not admitting of penetration or passage into or through;
       "an impenetrable fortress"; "impenetrable rain forests"
       [ant: {penetrable}]
   2: permitting little if any light to pass through because of
     denseness of matter; "dense smoke"; "heavy fog";
     "impenetrable gloom" [syn: {dense}, {heavy}, {impenetrable}]
   3: impossible to understand; "impenetrable jargon"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top