ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impelled

IH2 M P EH1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impelled-, *impelled*, impell, impelle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You all know the reasons which have impelled me to renounce the throne, but you must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as King,ผมไม่ใช่กษัตริย์ ผมเป็นทหารเรือ ผมทำเป็นแค่นั้น The King's Speech (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impelledHunger impelled him to crime.
impelledThe wind and tide impelled the ship to the shore.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปวดท้องเบา[pūat thøng bao] (v, exp) EN: have urinate; be impelled to urinate
ปวดท้องเยี่ยว[pūat thøng yīo] (v, exp) EN: have urinate ; be impelled to urinate

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPELLED IH2 M P EH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impelled (v) ˈɪmpˈɛld (i1 m p e1 l d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impelled
   adj 1: urged or forced to action through moral pressure; "felt
       impelled to take a stand against the issue" [syn:
       {driven}, {impelled}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top