ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hydrogen bomb

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hydrogen bomb-, *hydrogen bomb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hydrogen bomb(n) ระเบิดไฮโดรเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hydrogen bombระเบิดไฮโดรเจน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydrogen bombลูกระเบิดไฮโดรเจน, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของไอโซโทปของไฮโดรเจนภายใต้อุณหภูมิสูงมากจากการจุดระเบิดด้วยปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส, Example: [นิวเคลียร์]
Hydrogen bombระเบิดไฮโดรเจน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hydrogen bombThe treaty bans atomic bombs and hydrogen bombs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิดไฮโดรเจน(n) hydrogen bomb, See also: H - bomb, Example: การค้นพบระเบิดไฮโดรเจนทำให้อากาศ พื้นดิน คน สัตว์ และพืชได้รับอันตรายอย่างมาก, Thai Definition: ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจนหลอมรวมตัวกันเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมซึ่งหนักกว่า ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูมาก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระเบิดไฮโดรเจน[raboēt haidrojēn] (n, exp) EN: hydrogen bomb  FR: bombe à hydrogène [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
原水爆[げんすいばく, gensuibaku] (n) atom and hydrogen bomb; (P) [Add to Longdo]
水素爆弾[すいそばくだん, suisobakudan] (n) (See 水爆) hydrogen bomb [Add to Longdo]
水爆[すいばく, suibaku] (n,adj-no) (abbr) (See 水素爆弾) hydrogen bomb; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hydrogen bomb
   n 1: a nuclear weapon that releases atomic energy by union of
      light (hydrogen) nuclei at high temperatures to form helium
      [syn: {hydrogen bomb}, {H-bomb}, {fusion bomb},
      {thermonuclear bomb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top