ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hesperus

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hesperus-, *hesperus*, hesperu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hesperus[N] ดาวประจำเมือง, See also: ดาวศุกร์ (โดยเฉพาะช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน), Syn. evening star

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hesperusn. ดาวพระศุกร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mom says it's like the wreck of the Hesperus in here, which I don't really get what that is.แม่ชอบพูดว่าที่นี่เหมือนซากเฮสเพอรัส ผมเองก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร A Gettysburg Address (2012)
The Hesperus is a ship that sank a long time ago, bud.เฮสเพอรัสคือชื่อเรือที่จมไปนานแล้ว หนุ่มน้อย A Gettysburg Address (2012)
Our first item, the amulet of Hesperus.สินค้าชิ้นแรก เครื่องรางแห่งเฮอพีรัส What's Up, Tiger Mommy? (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Hesperus
      n 1: a planet (usually Venus) seen at sunset in the western sky
           [syn: {evening star}, {Hesperus}, {Vesper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top