ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handheld

HH AE1 N D HH EH1 L D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handheld-, *handheld*, handhel
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handheldขนาดมือถือเป็นคำบอกขนาดของไมโครคอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) มีลักษณะคล้ายเครื่องคิดเลขที่มีหน่วยความจำ มีสูตรคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เก็บไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
handheld-มือถือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
handheld-มือถือ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
handheld computerคอมพิวเตอร์มือถือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
handheld satellite phoneโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDHELD HH AE1 N D HH EH1 L D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handheld-Computer {m}; Computer im Taschenformat [comp.]hand-held computer [Add to Longdo]
Handschrauber {m} [techn.]handheld screwdriver [Add to Longdo]
Taschencomputer {m}; Palmtop-Computer {m}handheld computer; palmtop computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンドへルドデバイス[hando he rudodebaisu] (n) {comp} handheld device [Add to Longdo]
ハンドヘルドPC[ハンドヘルドピーシー, handoherudopi-shi-] (n) {comp} handheld Personal Computer; HPC [Add to Longdo]
ハンドヘルドスキャナ;ハンドヘルドスキャナー[handoherudosukyana ; handoherudosukyana-] (n) {comp} hand-held scanner; handheld scanner [Add to Longdo]
携帯[けいたい(P);ケイタイ;ケータイ, keitai (P); keitai ; ke-tai] (n,vs,adj-no) (1) something carried (in the hand); handheld; (n) (2) (abbr) (col) (See 携帯電話) mobile telephone; cell phone; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンドへルドデバイス[はんど へ るどでばいす, hando he rudodebaisu] handheld device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handheld
   adj 1: small and light enough to be operated while you hold it
       in your hands; "a hand-held computer" [syn: {hand-held},
       {handheld}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top