ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hooks

HH UH1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hooks-, *hooks*, hook
CMU English Pronouncing Dictionary
HOOKS HH UH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hooks (v) hˈuks (h u1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハラハラ(P);はらはら[harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]
気が気じゃない[きがきじゃない, kigakijanai] (exp) (See 気が気でない) feel uneasy; on tenterhooks; in suspense [Add to Longdo]
気が気でない[きがきでない, kigakidenai] (exp) feel uneasy; on tenterhooks; in suspense [Add to Longdo]
気を引く[きをひく, kiwohiku] (exp,v5k) (1) to attract someone's affection; (2) to sound out somebody; (3) to get one's hooks into [Add to Longdo]
転がし[ころがし, korogashi] (n) (1) (abbr) rolling (something); knocking down; (2) (See 転がし釣り) fishing with multiple hooks on a weighted line; (3) repeatedly buying and selling [Add to Longdo]
転がし釣り;転がし釣[ころがしづり, korogashiduri] (n) (obsc) (See 転がし) fishing with multiple hooks on a weighted line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hooks
      n 1: large strong hand (as of a fighter); "wait till I get my
           hooks on him" [syn: {hooks}, {meat hooks}, {maulers}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top