ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hollowed

HH AA1 L OW0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hollowed-, *hollowed*, hollow, hollowe
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหล(adj) hollowed, See also: sunken, Syn. โบ๋, ลึก, กลวง, Example: เขาเป็นไข้ป่า ผอม ตาโหล นอนซมอยู่หลายวัน, Thai Definition: ลึกลงไป
กระเบื้องปรุ(n) Chinese glazed tile, See also: hollowed tile, Syn. กระเบื้องรู, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: กระเบื้องเคลือบจีน มีลายโปร่งสำหรับกรุตามผนังหรือกำแพงให้มีช่องลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเบื้องปรุ[krabeūangpru] (n) EN: Chinese glazed tile ; hollowed tile
โหล[lō] (adj) EN: sunken ; hollowed
ตาโหล[tā lō] (n, exp) EN: sunken eyes ; hollowed eyes

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLLOWED HH AA1 L OW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hollowed (v) hˈɒloud (h o1 l ou d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgehöhlthollowed out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かぶら, kabura] (n) (1) (abbr) (See 蕪) turnip-shaped whistle made of hollowed-out wood or deer horn (attached to an arrow to sound when fired); (2) (See 鏑矢) arrow with such a whistle attached [Add to Longdo]
鏑矢[かぶらや, kaburaya] (n) (See 嚆矢) arrow to which is attached a turnip-shaped whistle made of hollowed-out wood or deer horn; whistling arrow used to signal the start of battle [Add to Longdo]
刳れる;抉れる[えぐれる, egureru] (v1,vi) to be gouged; to be hollowed; to become hollow [Add to Longdo]
嚆矢[こうし, koushi] (n) (1) (See 鏑矢) arrow to which is attached a turnip-shaped whistle made of hollowed-out wood or deer horn; whistling arrow used to signal the start of battle; (2) the start of things [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top