ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hmong

M AO1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hmong-, *hmong*
English-Thai: Longdo Dictionary
Hmong(n) กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เช่น After breakfast, it is also interesting visit the morning market in town, where some Hmong hill tribe people come to sell and buy things there.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fishmonger(ฟิช'มองเกอะ,-มังเกอะ) n. คนขายปลา,พ่อค้าขายปลา

English-Thai: Nontri Dictionary
fishmonger(n) คนขายปลา,พ่อค้าปลา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hmong (Asian people)ชาวม้ง [TU Subject Heading]
Hmong languageภาษาม้ง [TU Subject Heading]
Hmong Njua dialectภาษาม้งอึญดยั้ว [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
HMONG M AO1 NG
HMONG HH M AO1 NG
HMONG(2) HH AH0 M AO1 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苗族[Miáo zú, ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ, ] Hmong or Miao ethnic group of southwest China, #16,200 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
魚座;うお座[うおざ, uoza] (n,adj-no) (1) (constellation) Pisces; the Fish; the Fishes; (2) (arch) fishmongers' guild [Add to Longdo]
鮮魚店[せんぎょてん, sengyoten] (n) fish dealer; fresh fish retailer; fishmonger [Add to Longdo]
[ミャオ;びょう, myao ; byou] (n) Miao (people); Hmong [Add to Longdo]
苗族;ミャオ族[ミャオぞく, myao zoku] (n) Miao (people); Hmong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hmong
   adj 1: of or related to the Hmong people or their language or
       their culture
   n 1: a people living traditionally in mountain villages in
      southern China and adjacent areas of Vietnam and Laos and
      Thailand; many have emigrated to the United States [syn:
      {Hmong}, {Miao}]
   2: a language of uncertain affiliation spoken by the Hmong [syn:
     {Hmong}, {Hmong language}, {Miao}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top