ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handsome

HH AE1 N S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handsome-, *handsome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handsome(adj) เมตตากรุณา, See also: โอบอ้อมอารี, ใจดี, ใจกว้าง
handsome(adj) รูปหล่อ, See also: หล่อ, งาม, ดูดี, Syn. attractive, good-looking, nice-looking, Ant. ugly, unattractive, unpleasing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handsome(แฮน'ซัม) adj. หล่อ,งาม,ได้สัดส่วนดี,มาก,ใจดี,สุภาพเรียบร้อย,ชำนาญ,แคล่วคล่อง., See also: handsomeness n., Syn. graceful, beautiful

English-Thai: Nontri Dictionary
handsome(adj) หล่อ,ดี,งาม,หน้าตาหมดจด,สุภาพเรียบร้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handsomeAm I handsome or not?
handsomeA very handsome prince met an exceptionally beautiful princess.
handsomeCertainly he is handsome and intelligent, but he something about him that I can't like.
handsomeGuys that handsome are few and far between.
handsomeHandsome is as handsome done.
handsomeHandsome is that handsome does. [Proverb]
handsomeHe became a handsome young man.
handsomeHe cuts a handsome figure in that black suit.
handsomeHe is a gentleman, handsome, clever, and rich.
handsomeHe is a good boy, and what is better, very handsome.
handsomeHe is a handsome man.
handsomeHe is a handsome young man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่ระเบิด(adv) smartly, See also: handsomely, beautifully, elegantly, Syn. สุดหล่อ, Example: นักร้องแต่งตัวได้เท่ระเบิดมาก, Thai Definition: บุคลิกท่าทางสง่างาม, Notes: (ปาก)
รูปงาม(adj) handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ(adj) handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก
หล่อ(adj) good-looking, See also: handsome, Syn. งาม, ชวนมอง, หล่อเหลา, Ant. น่าเกลียด, อัปลักษณ์, ขี้เหร่, Example: คนเราจะชอบคนสวย คนหล่อ มากกว่าคนน่าเกลียด, Thai Definition: มีหน้าตาดี
เพริศพราย(adj) beautiful, See also: handsome, gorgeous, gleaming, Syn. เพริศแพร้ว, Example: แม่นางประดับเพชรนิลจินดาที่เพริศพรายตระการตายิ่ง, Thai Definition: งามระยับ
เพริศแพร้ว(adj) beautiful, See also: handsome, gorgeous, gleaming, Syn. เพริศพราย, Example: ว, Thai Definition: งามระยับ
เพา(adj) pretty, See also: handsome, beautiful, Syn. งาม, พริ้งเพรา
ประไพ(adj) beautiful, See also: handsome, pretty, Syn. งาม, งดงาม, สวย, Example: พักตร์น้องละอองนวลปลั่งเปล่งดังดวงจันทร์วันเพ็ญประไพศรี
สำอาง(adj) handsome, See also: beautiful, Example: ฉันไม่ชอบหนุ่มเจ้าสำอางอย่างเขาหรอก ดูไม่ค่อยบึกบึนสมชายชาตรีเลย, Thai Definition: ที่รักสวยรักงาม, ที่ให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตา
หล่อเหลา(adj) handsome, See also: good - looking, Syn. หล่อ, รูปหล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: ใครๆ ก็ว่าเขาหน้าตาหล่อเหลาเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[kham] (adj) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive  FR: beau ; joli
ลออ[la-ø] (adj) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful  FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อ[lø] (adj) EN: handsome ; pretty ; beautiful ; good-looking  FR: beau ; élégant ; séduisant
งาม[ngām] (adj) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair  FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
งามงอน[ngām-ngøn] (v) EN: be beautiful ; be graceful ; be fair ; be attractive ; be pretty ; be handsome
งดงาม[ngot-ngām] (adj) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous  FR: joli ; pittoresque
พริ้มเพรา[phrimphrao] (v) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking
สำอาง[sam-āng] (adj) EN: handsome ; beautiful ; smart ; pretty ; beautifying  FR: élégant ; soigné
สวย[sūay = suay] (v) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDSOME HH AE1 N S AH0 M
HANDSOMELY HH AE1 N S AH0 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handsome (j) hˈænsəm (h a1 n s @ m)
handsomely (a) hˈænsəmliː (h a1 n s @ m l ii)
handsomest (j) hˈænsəmɪst (h a1 n s @ m i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, / ] handsome; graceful; smart; commander in chief, #1,647 [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] handsome; elegant, #1,896 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] handsome; large; long, #2,581 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] handsome; good-looking, #4,971 [Add to Longdo]
帅哥[shuài ge, ㄕㄨㄞˋ ㄍㄜ˙, / ] handsome guy, #4,997 [Add to Longdo]
英俊[yīng jùn, ㄧㄥ ㄐㄩㄣˋ, ] handsome, #13,540 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] handsome, #23,696 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] handsome; fair, #52,296 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] handsome, #63,558 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] handsome, #185,423 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stattlicher Gewinnhandsome profit [Add to Longdo]
Edelfrankolin {m} [ornith.]Handsome Francolin [Add to Longdo]
Goldbrusttyrann {m} [ornith.]Handsome Flycatcher [Add to Longdo]
Hartlaubschmuckvogel {m} [ornith.]Handsome Fruiteater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
ハンサム[hansamu] (adj-na,n) handsome; (P) [Add to Longdo]
ビジュアル系[ビジュアルけい, bijuaru kei] (n) (1) a handsome man (esp. one who knows this); (2) a musical group that places importance on visuals such as makeup [Add to Longdo]
偽瓢虫[てんとうむしだまし;テントウムシダマシ, tentoumushidamashi ; tentoumushidamashi] (n) (1) (uk) handsome fungus beetle (any beetle of family Endomychidae); (2) (col) (See 二十八星瓢虫) 28-spotted ladybird (Epilachna vigintioctopunctata) [Add to Longdo]
苦味走った[にがみばしった, nigamibashitta] (adj-f) sternly handsome [Add to Longdo]
見目より心[みめよりこころ, mimeyorikokoro] (n) a gentle spirit is more important than looks; handsome is as handsome does [Add to Longdo]
好男子[こうだんし, koudanshi] (n) handsome man [Add to Longdo]
色悪[いろあく, iroaku] (n) handsome villain [Add to Longdo]
水も滴る;水もしたたる[みずもしたたる, mizumoshitataru] (exp,v5r) splendidly handsome [Add to Longdo]
端正[たんせい, tansei] (adj-na,n) handsome; noble [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handsome
   adj 1: pleasing in appearance especially by reason of conformity
       to ideals of form and proportion; "a fine-looking woman";
       "a good-looking man"; "better-looking than her sister";
       "very pretty but not so extraordinarily handsome"-
       Thackeray; "our southern women are well-favored"- Lillian
       Hellman [syn: {fine-looking}, {good-looking}, {better-
       looking}, {handsome}, {well-favored}, {well-favoured}]
   2: given or giving freely; "was a big tipper"; "the bounteous
     goodness of God"; "bountiful compliments"; "a freehanded
     host"; "a handsome allowance"; "Saturday's child is loving
     and giving"; "a liberal backer of the arts"; "a munificent
     gift"; "her fond and openhanded grandfather" [syn: {big},
     {bighearted}, {bounteous}, {bountiful}, {freehanded},
     {handsome}, {giving}, {liberal}, {openhanded}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top