ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hacker

HH AE1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hacker-, *hacker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hacker(n) ผู้ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: ผู้เจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นคำที่ใช้ในหมู่นักเขียนโปรแกรมหมายถึงผู้แสดงหาควา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์เซียนคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์จนเชี่ยวชาญ บางทีเรียกว่า เซียนคอมพิวเตอร์ หรือนักเลงคอมพิวเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hackerนักเลงคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So how much time do we have before this hacker breaks through her barrier program and reaches her ghost?นานแค่ไหนกว่าระบบจะถูกเจาะผ่านเข้าไปได้... ...จนได้ควบคุม"จิต"ของเธอ? Ghost in the Shell (1995)
This is the handiwork of the Puppet Master infamous as the most extraordinary hacker in the history of cyber-crime.นี่คือสิ่งที่เรียกว่า "นักเชิดหุ่น"... นักเจาะระบบผู้มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ Ghost in the Shell (1995)
A foreign power or some computer hacker in his garage?ศัตรูต่างชาติ หรือว่าเป็น พวกแฮกเกอร์ ร้อนวิชาทั้งหลาย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Yeah, hacker wannabes testing their dads' old motherboards.ใช่ แฮกเกอร์ที่อยากทดสอบแผงวงจรเก่าๆ ของพ่อตัวเอง Primer (2004)
I want every hacker in the country, who could have done this, interviewed, now.ฉันต้องการแฮคเกอร์จากทั่วประเทศ เราน่าจะทำไปแล้ว ตรวจสอบเดี๋ยวนี้เลย Live Free or Die Hard (2007)
They want us to pick up a a computer hacker in Camden.เค้าต้องการให้เราไปเอาตัวแฮกเกอร์ที่ แคมเดน Live Free or Die Hard (2007)
We got 7 dead hackers so far, none high on our listเราเจอนักแฮกเกอร์ 7 ศพ / แต่ว่าไม่อยู่ในรายชื่อของเรา Live Free or Die Hard (2007)
Humler is taking over the interrogations, of the hackers that we are bringing in.ฮัมเลอร์จะเข้ามาทำการสอบถาม แฮกเกอร์ที่เราจะพาไปส่ง Live Free or Die Hard (2007)
I only need to reprogram it... and link it into the old sat-coms, hackers surf them the whole time.ผมแค่ลงโปรแกรมมันใหม่ แล้วก็เชื่อมเข้ากับดาวเทียมตัวเก่า / พวกแฮ็กเกอร์ใช้มันตลอด Live Free or Die Hard (2007)
Hacker jerk off!ไอ้แฮ็กเกอร์ ห่วยแตก Live Free or Die Hard (2007)
There's only one hacker in the world who can break this code.มีแฮคเกอร์คนเดียวในโลก ที่ถอดรหัสสัญญาณนี่ได้ Transformers (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
HACKER HH AE1 K ER0
HACKERS HH AE1 K ER0 Z
HACKERT HH AE1 K ER0 T
HACKER'S HH AE1 K ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑客[hēi kè, ㄏㄟ ㄎㄜˋ, ] hacker (computer); The Matrix (movie) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hacker {m}hacker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンピュータマニア[konpyu-tamania] (n) {comp} hacker (wasei [Add to Longdo]
ハッカー[hakka-] (n) {comp} hacker; (P) [Add to Longdo]
ハッカー症候群[ハッカーしょうこうぐん, hakka-shoukougun] (n) hacker syndrome [Add to Longdo]
刈払い機;刈り払い機[かりはらいき, kariharaiki] (n) weed whacker [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハッカー[はっかー, hakka-] hacker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hacker
   n 1: someone who plays golf poorly
   2: a programmer who breaks into computer systems in order to
     steal or change or destroy information as a form of cyber-
     terrorism [syn: {hacker}, {cyber-terrorist}, {cyberpunk}]
   3: a programmer for whom computing is its own reward; may enjoy
     the challenge of breaking into other computers but does no
     harm; "true hackers subscribe to a code of ethics and look
     down upon crackers"
   4: one who works hard at boring tasks [syn: {hack}, {drudge},
     {hacker}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top