ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hacke

HH AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hacke-, *hacke*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hacker(n) ผู้ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: ผู้เจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นคำที่ใช้ในหมู่นักเขียนโปรแกรมหมายถึงผู้แสดงหาควา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์เซียนคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์จนเชี่ยวชาญ บางทีเรียกว่า เซียนคอมพิวเตอร์ หรือนักเลงคอมพิวเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hackerนักเลงคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hackeWe hacked a path through the forest.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โซ่ตรวน[sō trūan] (n, exp) EN: leg chains ; shackels  FR: chaînes [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
HACKE HH AE1 K
HACKER HH AE1 K ER0
HACKEL HH AE1 K AH0 L
HACKED HH AE1 K T
HACKERS HH AE1 K ER0 Z
HACKERT HH AE1 K ER0 T
HACKETT HH AE1 K IH0 T
HACKER'S HH AE1 K ER0 Z
HACKENBERG HH AE1 K AH0 N B ER0 G
HACKENSACK HH AE1 K AH0 N S AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hacked (v) hˈækt (h a1 k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑客[hēi kè, ㄏㄟ ㄎㄜˋ, ] hacker (computer); The Matrix (movie) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hacke {f} | Hacken {pl}hoe | hoes [Add to Longdo]
Hacke {f} | Hacken {pl}mattock | mattocks [Add to Longdo]
Hacke {f}; Hieb {m}hack [Add to Longdo]
Hacker {m}hacker [Add to Longdo]
hacken | hackend | gehackt | er/sie hackt | ich/er/sie hackte | er/sie hat/hatte gehacktto hack | hacking | hacked | he/she hacks | I/he/she hacked | he/she has/had hacked [Add to Longdo]
hacken; umhacken (im Garten) | hackend; umhackend | gehackt; umgehackt | er/sie hackt | ich/er/sie hackte | er/sie hat/hatte gehacktto hoe (in the garden) | hoeing | hoed | he/she hoes | I/he/she hoed | he/she has/had hoed [Add to Longdo]
hacken; zerkleinern (beim Kochen) | hackend | gehackt | er/sie hackt | ich/er/sie hackte | er/sie hat/hatte gehacktto hash; to hash up | hashing | hashed | he/she hashes | I/he/she hashed | he/she has/had hashed [Add to Longdo]
hacken; fällento hew {hewed; hewed, hewn} [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンピュータマニア[konpyu-tamania] (n) {comp} hacker (wasei [Add to Longdo]
ハッカー[hakka-] (n) {comp} hacker; (P) [Add to Longdo]
ハッカー症候群[ハッカーしょうこうぐん, hakka-shoukougun] (n) hacker syndrome [Add to Longdo]
刈払い機;刈り払い機[かりはらいき, kariharaiki] (n) weed whacker [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハッカー[はっかー, hakka-] hacker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top