ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

globules

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -globules-, *globules*, globule
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Globulesก้อนกลม, [การแพทย์]
Gamma globulinsแกมมาโกลบุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Globulinsโกลบุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Eucalyptus globulusน้ำมันเขียว [TU Subject Heading]
Immunoglobulin Mอิมมูโนโกลบุลิน เอ็ม [TU Subject Heading]
Immunoglobulins, Thyroid-stimulatingอิมมูโนโกลบุลินชนิดกระตุ้นต่อมไทรอยด์ [TU Subject Heading]
Rho(D) immune globulinโร(ดี) อิมมูน โกลบูลิน [TU Subject Heading]
Agammaglobulinemiaอะแกมมาโกลบูลินนีเมีย, แกมมาโกลบูลินในเลือดต่ำ, แกมมาโกลบูลินพร่องในเลือด, อแกมมาโกลบูลินนีเมีย, ไม่มีแกมม่ากลอบบูลินในโลหิต [การแพทย์]
Alpha 1 Globulinสารแอลฟา 1 โกลบูลิน [การแพทย์]
Alpha Globulinsแอลฟ่าโกลบูลิน; แอลฟา โกลบูลิน, สาร; แอลฟาโกลบุลิน [การแพทย์]
Alpha Macroglobulinsแอลฟา มาโครโกลบุลิน; แอลฟา มาโครโกลบูลิน, สาร [การแพทย์]
Anti-Immunoglobulinแอนติบอดีย์ต่ออิมมูโนโกลบุลิน [การแพทย์]
Beta Globulinsบีตาโกลบูลิน,สาร;เบตาโกลบุลิน;เบต้า-กลอบบูลิน [การแพทย์]
Beta Lactoglobulinเบต้าแลคโตกล็อบบูลิน [การแพทย์]
Cryoglobulinsครัยโอโกลบูลิน [การแพทย์]
Eosinophilic Globuleอีโอซิโนฟิลิคโกลบูล [การแพทย์]
Euglobulinsยูโกลบูลิน [การแพทย์]
Fat Globulesเม็ดไขมัน,เม็ดไขมันเล็กๆ [การแพทย์]
globulinโกลบูลิน, โปรตีนชนิดหนึ่งไม่ละลายน้ำแต่ละลายในสารละลายของเกลือที่เจือจาง โปรตีนชนิดนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของน้ำเลือดและไข่แดง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gamma Globulinsแกมม่า โกลบุลิน; แกมมา โกลบูลิน, สาร; แกมมาโกลบุลิน; แกมมาโกบูลิน; แกมม่าโกลบุลิน; แกมมากล็อบบูลิน [การแพทย์]
Globularรูปร่างเป็นกลุ่ม, [การแพทย์]
Globular Formเป็นก้อนรูปร่างกลมหรือรี, [การแพทย์]
Globular Headรูปกลม [การแพทย์]
Globular Massก้อนทรงกลม [การแพทย์]
Globular Shapeคล้ายลูกน้ำเต้า [การแพทย์]
Globulinsโกลบูลิน, สาร; [การแพทย์]
Globulins, Betaโกลบูลินส่วนเบต้า [การแพทย์]
Globulins, Freeโกลบูลินที่ไม่ได้จับบนเม็ดเลือดแดง [การแพทย์]
Globulinuriaโกลบูลินในปัสสาวะ [การแพทย์]
Hypogammaglobulinemiaอิมมูโนโกลบุลินต่ำกว่าปกติ, [การแพทย์]
Immune Globulin, Concentratedการให้แอนตี้บอดในรูปหรือโกลบูลินเข้มข้น [การแพทย์]
Immunoglobulin Diversityความสามารถสร้างอิมมูโนโกลบุลินนับล้านชนิด [การแพทย์]
Immunoglobulin Gพวกอิมมูโนโกลบูลินจี [การแพทย์]
Immunoglobulinsอิมมุโนโกลบุลิน; อิมมูโนโกลบุลิน, สาร; อิมมูโนกล้อบบูลิน; สร้างภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Immunoglobulins, Thyroid-Stimulatingอิมมูโนกลอบูลินชนิดกระตุ้นต่อมไธรอยด์ [การแพทย์]
Immunoglobulins, Totalอิมมูโนโกลบุลินรวม [การแพทย์]
Lactoglobulinsแล็กโทโกลบูลิน, สาร; แลกโตโกลบุลิน; แลคโทโกลบูลิน [การแพทย์]
Macroglobulinemiaมาโครโกลบุลินีเมีย; แมโครโกลบูลินีเมีย, โรค; แมคโครโกลบูลินนีเมีย [การแพทย์]
Macroglobulinsมาโครโกลบุลิน; แมโครโกลบูลิน, สาร; มาโครโกลบูลิน [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
globules (n) glˈɒbjuːlz (g l o1 b y uu l z)
globule (n) glˈɒbjuːl (g l o1 b y uu l)
globular (j) glˈɒbjulər (g l o1 b y u l @ r)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
globule(n) สิ่งที่กลมเล็ก, See also: หยดเล็กๆ, ทรงกลมเล็กๆ, Syn. blob, dab
globular(adj) ซึ่งมีรูปทรงกลมเล็กๆ, See also: เหมือนทรงกลม, Syn. globelike, globe-shaped
globulin(n) โปรตีนโกลบูลินซึ่งละลายในสารละลายน้ำเกลือ (ทางชีวเคมี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
globularadj. เป็นรูปทรงกลม,ทั่วโลก., See also: globularity, globularness n.
globule(กลอบ'บิว) n. สิ่งที่เป็นรูปทรงกลมเล็ก ๆ, Syn. sphere

English-Thai: Nontri Dictionary
globular(adj) กลมเหมือนลูกโลก,กลมเหมือนส้ม,เป็นรูปทรงกลม
globule(n) เมล็ดกลมเล็ก,หยาด,รูปทรงกลมเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plastoglobuleพลาสโทโกลบูล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
globulaค่อนข้างกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
globular-รูปทรงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
globular transferการถ่ายโอนแบบหยด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
globuleเม็ดกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
globuleโกลบูล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจุกดาวทรงกลม[krajuk dāo songklom] (n, exp) EN: globular cluster
เม็ดเลือดแดง[metleūat] (n) EN: blood cell ; corpuscle  FR: globule [m]
เม็ดเลือดแดง[metleūat daēng] (n, exp) EN: red bood cell ; erythrocyte  FR: globule rouge [m] ; hématie[f]
เม็ดเลือดขาว[metleūat khāo] (n, exp) EN: white blood cell ; leukocyte  FR: globule blanc [m] ; leucocyte [m]
เม็ดโลหิต[metlōhit] (n) EN: blood cell ; corpuscle  FR: globule [m]
เม็ดโลหิตแดง[metlōhit daēng] (n, exp) EN: red blood cell ; erythrocyte  FR: globule rouge [m] ; hématie [f]
เม็ดโลหิตขาว[metlōhit khāo] (n, exp) EN: white blood cell ; leukocyte  FR: globule blanc [m] ; leucocyte [m]
ทรงกลม[songklom] (adj) EN: round ; rounded ; spherical ; globular  FR: sphérique ; globulaire

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOBULAR G L AA1 B Y AH0 L ER0
GLOBULIN G L AA1 B Y AH0 L IH0 N
GLOBULINS G L AA1 B Y AH0 L IH0 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球蛋白[qiú dàn bái, ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, ] globulin, #19,844 [Add to Longdo]
[ān, ㄢ, ] eucalyptus globulus, #67,679 [Add to Longdo]
球状蛋白质[qiú zhuàng dàn bái zhì, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄓˋ, / ] globular protein [Add to Longdo]
甲形球蛋白[jiǎ xíng qiú dàn bái, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, ] alpha globulin; alpha fetoprotein (AFP) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kügelchen {n} | Kügelchen {pl}globule | globules [Add to Longdo]
kugelförmigglobular [Add to Longdo]
kugelförmig {adv}globularly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンマグロブリン[ganmaguroburin] (n) gamma globulin [Add to Longdo]
グロビュール[gurobyu-ru] (n) globule [Add to Longdo]
グロブリン[guroburin] (n) globulin [Add to Longdo]
球形[きゅうけい, kyuukei] (n,adj-no) globular or spherical shape [Add to Longdo]
球状星団[きゅうじょうせいだん, kyuujouseidan] (n) globular cluster [Add to Longdo]
紅色球形形象物[こうしょくきゅうけいけいしょうぶつ;べにいろきゅうけいけいしょうぶつ, koushokukyuukeikeishoubutsu ; beniirokyuukeikeishoubutsu] (n) (obsc) red globular shape; red ball signal shape (marine safety context) [Add to Longdo]
晶洞[しょうどう, shoudou] (n) druse (globular calcium oxalate crystals, often lining a rock cavity) [Add to Longdo]
免疫グロブリン[めんえきグロブリン, men'eki guroburin] (n) immunoglobulin [Add to Longdo]
[すず(P);りん;れい(ok), suzu (P); rin ; rei (ok)] (n) bell (often globular); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top