ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glas

G L AE1 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glas-, *glas*, gla
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glass(n) แก้ว, See also: สิ่งที่ทำด้วยแก้ว, กระจก, แก้วน้ำ
glass(n) แว่นตา
glassy(adj) (ใส) เหมือนแก้ว, See also: ใส เหมือนกระจก, Syn. glossy, polished, crystalline
glassy(adj) ซึ่งไร้ชีวิตจิตใจ, See also: ซึมกระทือ, นิ่งเฉย, ราบเรียบ, Syn. lifeless, expressionless, fixed, smooth
glasses(n) แว่นตา, See also: แว่น
glass in(phrv) ล้อมรอบด้วยกระจก, See also: ติดกระจก, Syn. glass over
glassful(n) ปริมาณเต็มแก้ว, See also: ความจุหนึ่งแก้ว
glassware(n) เครื่องแก้ว, See also: สิ่งที่ทำจากแก้ว, Syn. glasswork
glasswork(n) โรงงานผลิตแก้ว, See also: โรงงานทำกระจก
glass over(phrv) ล้อมรอบด้วยกระจก, See also: ติดกระจก, Syn. glass in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glass(กลาส) n. แก้ว,กระจก,เลนส์,แว่นขยาย,เครื่องแก้ว,หนึ่งถ้วยแก้ว adj. ซึ่งทำด้วยแก้ว vt. ติดกระจก,สะท้อน, See also: glasses n., pl. แว่นตา
glass woolใยแก้วที่คล้ายขนสัตว์, Syn. spun glass
glassful(กลาส'ฟูล) n. ปริมาณความจุหนึ่งถ้วยแก้ว -pl. glassfuls
glassware(กลาส'แวร์) n. เครื่องแก้ว
glasswork(กลาส'เวิร์ค) n. การผลิตแก้วและเครื่องแก้ว,การตัดกระจก,การตกแต่งเครื่องแก้ว, See also: glassworker n.
glassworks(กลาส'เวิร์คซ) n. โรงงานแก้ว,โรงงานกระจก
glassy(กลา'ซี,กลาส'ซี) adj. คล้ายแก้ว,เงียบสงบตา,ตาซึม., See also: glassily adv. glassiness n., Syn. dull
glassy-eyedadj. ตาซึม,ซึ่งจ้องเขม็ง
art glassแก้วลวดลาย,สิ่งที่ทำด้วยแก้วลวดลาย
burning glassn. เลนส์รวมแสงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดความร้อนจัดและลุกไหม้ได

English-Thai: Nontri Dictionary
glass(adj) ซึ่งทำด้วยแก้ว,ซึ่งประดับด้วยแก้ว
glass(n) แก้ว,แว่นตา,เลนส์,แว่นขยาย,ตู้กระจก,กระจก
glassful(adj) เต็มแก้ว,เต็มถ้วย
glassware(n) เครื่องแก้ว
glassy(adj) เหมือนแก้ว,เหมือนกระจก,คล้ายแก้ว
eyeglass(n) แว่นตา,เลนส์
FIELD field glass(n) กล้องส่องทางไกล
hourglass(n) นาฬิกาทราย
LOOKING looking glass(n) กระจก,คันฉ่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glass craftงานช่างแก้วและกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass inlayงานฝังประดับกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass insuranceการประกันภัยกระจก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass mosaicงานโมเสกแก้ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass paintingจิตรกรรมบนกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass print; cliché-verreภาพพิมพ์ถ่ายกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glasses, bifocalแว่นตาสองระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glasses, multifocalแว่นตาหลายระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
GLAS (Computer system)กลาส (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Glasnostกลานอลต์ [TU Subject Heading]
Glassแก้ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glassแก้ว [TU Subject Heading]
Glassกระจก, [การแพทย์]
Glass Adherentเกาะติดผนังแก้ว [การแพทย์]
Glass Beadลูกแก้ว, [การแพทย์]
Glass beadsลูกปัดแก้ว [TU Subject Heading]
Glass blowing and workingการเป่าแก้วและการทำแก้ว [TU Subject Heading]
Glass coatingสารเคลือบกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
glass silkผ้าไหมแ้ก้ว
glasses fitted(vt) ประกอบแว่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glasAfter she picked up the first glass and water went all over the place, she called the boss out.
glasAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
glasA full glass.
glasA glass of cold water is very refreshing in hot weather.
glasA glass of orange juice refreshed me.
glasA glass of water, please.
glasA glass of water will make you feel better.
glasA pair of good glasses will assist you to read.
glasA plastic glass is better than one made of real glass.
glasAre these the glasses you are looking for?
glasBeer bottles are made of glass.
glasBill brought me a glass of water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างกระจก(n) glassworker, See also: building glazier, glazier, decorative glass worker, Syn. ช่างทำกระจก
แว่น(n) glasses, See also: spectacles, Count Unit: อัน
แว่นตา(n) glasses, See also: spectacles, Syn. แว่น, Example: ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบแว่นตาผู้หญิง 1 อัน นาฬิกาเรือนเหล็กไม่ทราบยี่ห้อ 1 เรือน จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน, Count Unit: อัน, Thai Definition: สิ่งที่ทำด้วยแก้วหรือวัสดุใส เป็นเครื่องสวมตาเพื่อช่วยให้มองเห็นชัดขึ้น เป็นต้น
แว่น(n) glasses, See also: spectacles, Syn. แว่นตา, Example: คนไม่น้อยยังจดจำภาพเธอสวมแว่นเหน็บหนังสือเล่มเล็กๆ ไว้เสมอ, Count Unit: อัน, Thai Definition: แผ่นแก้วกระจกใช้ส่องให้เห็นชัด
โถ(n) earthen jar, See also: glass jar, Example: แม่ตักข้าวจากโถใส่จานเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้ว, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะทำด้วยดินเผาหรือกระเบื้องเคลือบ ปากกว้าง มีฝาปิด
เครื่องแก้ว(n) glassware, Example: กระสุนปลิวข้ามหัวคนทั้งสองไปอย่างหวุดหวิด ถูกข้าวของเครื่องใช้ ถ้วยชาม และเครื่องแก้วแตกกระจาย, Count Unit: ชุด
เส้นใยแก้ว(n) glass fibber, Example: ปัจจุบันมีการนำเส้นใยแก้วนำแสงเข้ามาใช้ในการส่งสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เส้นใยสังเคราะห์ทำจากแก้วให้เป็นเส้นเล็กๆ
ตู้กระจก(n) glass cabinet, See also: aquarium, Example: เขาซื้อตู้กระจกพวกนี้มาด้วยราคาแพงมาก, Count Unit: ตู้, ใบ, หลัง, ลูก, Thai Definition: เครื่องใช้เก็บสิ่งของที่กรุกระจก บางทีหมายถึงตู้ที่มีกระจกเงา
แก้ว(n) glass, See also: crystal, mica, transparent or translucent object, Example: จานใบนี้ทำด้วยแก้วไม่ใช่พลาสติก, Count Unit: ใบ, Thai Definition: หินแข็งใส แลลอดเข้าไปข้างในได้ ได้แก่จำพวกเพชรพลอย, ของที่ทำเทียมให้มีลักษณะเช่นนั้น, ของที่ได้จากการใช้ทรายขาวเป็นส่วนประกอบสำคัญมาหลอมกับสารที่มีสมบัติเป็นด่างเช่นออกไซด์ของโซเดียม ออกไซด์ของแคลเซียม แล้วมีลักษณะเช่นนั้น
แก้ว(n) glass, See also: tumbler, cup, Syn. แก้วน้ำ, ถ้วยน้ำ, Example: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้ว, Count Unit: ใบ, Thai Definition: เรียกภาชนะที่ทำด้วยแก้วสำหรับใส่น้ำกินเป็นต้นว่า ถ้วยแก้ว หรือเรียกสั้นๆ ว่า แก้ว, เรียกภาชนะที่ทำด้วยแก้ว เช่น ชามแก้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[bai] (n) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]  FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ช่างกระจก[chang krajok] (n) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker  FR: vitrier [m]
ชุด[chut] (n) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]  FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
แจ๋ว[jaeo] (adj) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like  FR: clair ; cristallin ; limpide
แก้ว[kaēo] (n) EN: glass ; tumbler  FR: verre [m] ; flûte [f] ; chope [f]
แก้ว[kaēo] (n) EN: glass ; crystal ; mica  FR: verre [m] ; cristal [m]
แก้ว[kaēo] (n) EN: [classifier : drinking glasses]  FR: [classificateur : verres à boire]
แก้วบรั่นดี[kaēo brandī] (n, exp) EN: brandy glass  FR: verre à cognac [m]
แก้วแชมเปญ[kaēo chaēmpēn] (n, exp) EN: champagne glasses  FR: verre à champagne [m]
แก้วน้ำ[kaēo nām] (n, exp) EN: glass ; tumbler ; cup  FR: verre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLAS G L AE1 S
GLASS G L AE1 S
GLASPY G L AE1 S P IY0
GLASSY G L AE1 S IY0
GLASER G L EY1 Z ER0
GLASOW G L EY1 Z OW0
GLASCO G L AA1 S K OW0
GLASBY G L AE1 S B IY0
GLASGOW G L AE1 S K OW2
GLASNER G L AE1 S N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glass (v) glˈaːs (g l aa1 s)
glassy (j) glˈaːsiː (g l aa1 s ii)
Glasgow (n) glˈæzgou (g l a1 z g ou)
glassed (v) glˈaːst (g l aa1 s t)
glasses (v) glˈaːsɪz (g l aa1 s i z)
glassful (n) glˈaːsful (g l aa1 s f u l)
glassier (j) glˈaːsɪəʳr (g l aa1 s i@ r)
glassing (v) glˈaːsɪŋ (g l aa1 s i ng)
glassfuls (n) glˈaːsfulz (g l aa1 s f u l z)
glassiest (j) glˈaːsɪɪst (g l aa1 s i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玻璃[bō li, ㄅㄛ ㄌㄧ˙, ] glass; nylon; plastic, #2,924 [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] glass, #6,274 [Add to Longdo]
玻璃杯[bō li bēi, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄅㄟ, ] glass tumbler, #36,543 [Add to Longdo]
玻璃钢[bō li gāng, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄍㄤ, / ] glass-reinforced plastic; fiberglass, #44,498 [Add to Longdo]
格拉斯哥[Gé lā sī gē, ㄍㄜˊ ㄌㄚ ㄙ ㄍㄜ, ] Glasgow, Scotland, #48,765 [Add to Longdo]
料器[liào qì, ㄌㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, ] glassware; colored glass household vessel, #87,180 [Add to Longdo]
玻璃管[bō li guǎn, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄍㄨㄢˇ, ] glass tube [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Glas(n) |das, pl. Gläser| แก้วน้ำ
Glasbläserei(n) |die, pl. Glasbläsereien| แผนกหรือห้องเป่าแก้ว
Glasnudel(n) |die, pl. Glasnudeln| วุ้นเส้น
Einfachverglasung(n) |die, pl. Einfachverglasungen| การทำกระจกแก้วชั้นเดียว
Dreifachverglasung(n) |die, pl. Dreifachverglasungen| การทำกระจกแก้วสามชั้น
Doppelverglasung(n) |die, pl. Doppelverglasungen| การทำกระจกแก้วสองชั้น
Reagenzglas(n) |das, pl. Reagenzgläser| หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
Probierglas(n) |das, pl. Probiergläser| หลอดทดลอง, Syn. Reagenzglas

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glas {n} (Stoff; Trinkgefäß) | Gläser {pl} | ein Glas Wasserglass | glasses | a glass of water [Add to Longdo]
Glas {n}glassware [Add to Longdo]
Glas {n}; Konservenglas {n}jar [Add to Longdo]
Glasauge {n}glass eye [Add to Longdo]
Glasauge {n} | Glasaugen {pl}walleye | walleyes [Add to Longdo]
Glasblasen {n}glass-making [Add to Longdo]
Glasbläser {m}; Glasbläserin {f}glassblower [Add to Longdo]
Glasbläserei {f}glassblowing [Add to Longdo]
Glasbruch {m}; Glasscherben {pl}cullet [Add to Longdo]
Glasdachträger {m} [auto]glass roof carrier [Add to Longdo]
Glaser {m}; Glaserin {f} | Glaser {pl}glazier | glaziers [Add to Longdo]
Glaserkitt {n}putty [Add to Longdo]
Glasfaser {f}; Lichtleiter {m}fiber optics [Add to Longdo]
Glasfaser {f}glass fibre [Add to Longdo]
Glasfaserfiltermedien {pl}glass fibre filter media [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっこける[zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
アートガラス[a-togarasu] (n) art glass [Add to Longdo]
アイシングラス[aishingurasu] (n) fish gelatin; isinglass [Add to Longdo]
アイジングラス[aijingurasu] (n) isinglass [Add to Longdo]
アメリカ松[アメリカまつ, amerika matsu] (n) (obsc) (See 米松) common Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) [Add to Longdo]
ウランガラス;ウラン・ガラス[urangarasu ; uran . garasu] (n) uranium glass [Add to Longdo]
エナメルドグラス[enamerudogurasu] (n) enameled glass [Add to Longdo]
オールドファッショングラス[o-rudofasshongurasu] (n) oldfashioned glass [Add to Longdo]
オパールガラス[opa-rugarasu] (n) opal glass [Add to Longdo]
オペラグラス[operagurasu] (n) opera glasses [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top