ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geist

G AY1 S T   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geist-, *geist*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geist(ไกสฺทฺ) n. จิต,จิตใจ,วิญญาณ, Syn. mind

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Der Geist in Zurich,ฉันเป็น แดร์ ไกสท์ ที่ซูริค Eye of the Beholder (2011)
The victim's name is Jeremy Geist. Shot twice.เหยื่อชื่อเจเรมี่ ไกสท์ ถูกยิงสองนัด Nothing But Blue Skies (2014)
The victim, Geist, was F.B.I working undercover.ไกสท์ เป็นเอฟบีไอทำงานลับ Nothing But Blue Skies (2014)
He's running the joint F.B.I and A.T.F task force that sent Jeremy Geist undercover.เขาเป็นคนประสานงาน หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจระหว่าง เอฟบีไอ และ เอทีเอฟ ที่มอบหมายให้ เจเรมี ไกสท์ปลอมตัว Nothing But Blue Skies (2014)
You barely knew Geist.คุณแทบไม่รู้จักไกสท์ Nothing But Blue Skies (2014)
We sent Geist in undercover in hopes that he could tell us who it was.เราส่งไกสท์ปลอมตัวเข้าไป และหวังว่าเขาจะบอกเราได้ว่าเป็นใคร Nothing But Blue Skies (2014)
In the meantime, you can't disclose that Geist was F.B.I.ในระหว่างนี้ คุณเปิดเผยไม่ได้ ว่าไกสท์เป็นเอฟบีไอ Nothing But Blue Skies (2014)
There's a good chance Geist was killed because somebody blew his cover.อาจมีโอกาสที่ไกสท์ถูกฆ่า เพราะมีคนรู้ว่าเขาจริงๆแล้วเขาเป็นใคร Nothing But Blue Skies (2014)
Great. Did you see Jeremy Geist here last night?เมื่อคืนคุณเห็นเจเรมี ไกสท์ มั้ย? Nothing But Blue Skies (2014)
Did you ever, uh, did you ever talk to Jeremy Geist when you went over there, Andy?คุณเคยพูดคุยอะไร กับเจเรมี ไกสท์ ตอนอยู่ที่นั่นหรือเปล่า แอนดี้? Nothing But Blue Skies (2014)
It is difficult to get anything if we can't talk about why Geist was here.มันยากที่จะได้อะไร ถ้าเราพูดเรื่องที่ทำไมไกสท์ ถึงมาที่นี่ไม่ได้ Nothing But Blue Skies (2014)
So when I tell you that Jeremy Geist was an FBI agent working undercover, everyone...ทีนี้ ถ้าผมบอกว่า เจเรมี ไกสท์ คือเจ้าหน้าที่เอฟบีไอที่ปลอมตัวมา Nothing But Blue Skies (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
GEIST    G AY1 S T
GEISTER    G AY1 S T ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Begeisterung(n) |die, pl. Begeisterungen| ความกระตือรือร้น ความศรัทธาอย่างแรงกล้า เช่น Der Dalai Lama ist zu Besuch in Deutschland und die Begeisterung ist dem religiösen Oberhaupt der Tibeter dabei sicher., See also: S. der Enthusiasmus

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistigen Diebstahl an jdm. begehento pick someone's brains [Add to Longdo]
Geist {m}esprit [Add to Longdo]
Geist {m}specter [Add to Longdo]
Geist {m} | Geister {pl}spirit | spirits [Add to Longdo]
Geist {m}; Gespenst {n} | Geister {pl}; Gespenster {pl}ghost | ghosts [Add to Longdo]
Geist {m}; Seele {f}; Gespenst {n}spirit [Add to Longdo]
Geisterbahn {f}ghost train [Add to Longdo]
Geisterbeschwörer {m}exorcist [Add to Longdo]
Geisterbeschwörer {m}necromancer [Add to Longdo]
Geisterbeschwörung {f}necromancy [Add to Longdo]
Geisterbild {n}ghost image [Add to Longdo]
Geisterfahrer {m}wrong-way driver; ghost driver [Add to Longdo]
Geisterjäger {m}ghost buster [Add to Longdo]
Geisterstadt {f}ghost town [Add to Longdo]
Geisterstunde {f} | Geisterstunden {pl}witching hour | witching hours [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツァイトガイスト[, tsuaitogaisuto] (n) (See 時代精神) zeitgeist (ger [Add to Longdo]
ポルターガイスト[, poruta-gaisuto] (n) poltergeist (ger [Add to Longdo]
ラップ音[ラップおん, rappu on] (n) rapping sound (and other sounds when associated with poltergeists) [Add to Longdo]
時代精神[じだいせいしん, jidaiseishin] (n) spirit of the age; zeitgeist [Add to Longdo]
精神科学[せいしんかがく, seishinkagaku] (n) Geisteswissenschaften (i.e. the humanities, excluding the arts); mental science [Add to Longdo]
騒霊[そうれい, sourei] (n) poltergeist [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
心の糧[こころのかて, kokoronokate] geistige_Nahrung [Add to Longdo]
心構え[こころがまえ, kokorogamae] geistige_Haltung, Vorbereitung [Add to Longdo]
心神耗弱[しんしんもうじゃく, shinshinmoujaku] Geistesschwaeche [Add to Longdo]
心神耗弱者[しんしんもうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha] Geistesschwacher [Add to Longdo]
才子[さいし, saishi] geistreicher_Mensch, kluger_Kopf [Add to Longdo]
[け, ke] GEIST, SEELE [Add to Longdo]
[け, ke] Geist, Seele [Add to Longdo]
[け, ke] GEIST, SEELE [Add to Longdo]
気疲れ[きづかれ, kidukare] geistige_Ermuedung, geistige_Erschoepfung [Add to Longdo]
[せい, sei] GEIST, ENERGIE, VITALITAET [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top