ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

givens

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -givens-, *givens*, given
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา givens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *givens*)
CMU English Pronouncing Dictionary
GIVENS G IH1 V AH0 N Z
GIVENS'S G IH1 V AH0 N Z IH0 Z
GIVEN G IH1 V AH0 N
GIVEN G IH1 V IH0 N
FORGIVEN F ER0 G IH1 V AH0 N
GIVENCHY G IH0 V EH1 N CH IY0
FORGIVEN F AO0 R G IH1 V AH0 N
GIVENNESS G IH1 V AH0 N AH0 S
UNFORGIVEN AH2 N F AO0 R G IH1 V AH0 N
UNFORGIVEN AH2 N F ER0 G IH1 V AH0 N
FORGIVENESS F AO0 R G IH1 V N AH0 S
FORGIVENESS F ER0 G IH1 V N AH0 S

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
given(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ give
misgiven(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ misgive
given name(n) ชื่อแรก, Syn. first name
forgiveness(n) การให้อภัย, See also: การอภัยโทษ, การอโหสิกรรม, การอภัย, Syn. amnesty, pardon, remission, Ant. unforgiveness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
given(กิฟ'เวิน) กริยาช่อง 3 ของ give. adj. ซึ่งมอบให้ไว้,ติดยา,เป็นของขวัญ,ที่กำหนดให้
given nameชื่อแรก, Syn. first name

English-Thai: Nontri Dictionary
forgiven(vt pp ของ) forgive
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgivenessการให้อภัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
givenAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.
givenKozue has never given way to despair in her life.
givenIt is a great pity he was given up for lost.
givenHe was given three ships by the queen.
givenI've given up eating meat.
givenIn many shops and businesses discounts are now given to senior citizens.
givenGiven health, one can do anything.
givenShould he be given another chance, he would do his best.
givenI was given a nasty look when I asked for my prescription at the local doctor's.
givenThree ships were given to him by the queen.
givenThis present was given to me by Ann.
givenGiven her inexperience, she has done well.
givenGiven that this is true, what should we do?
givenI have given up on that case.
givenTom was given an important post by him.
givenGiven only thirty minutes, we couldn't answer all the questions.
givenInformation is given in English at every airport.
givenHe has given out.
givenA dinner will be given next Saturday.
givenI was given a minor share of my father's wealth.
givenYou have given me so many.
givenI have given leave to do what he likes.
givenWe were given the privilege to use the liberty.
givenI have given up smoking for good and all.
givenPopulation growth has given rise to serious social problems.
givenI was given this present by Ann.
givenThe money I have given him amounts to $10,000.
givenTalking everything into consideration, they ought to be given another chance.
givenWe have given Edgar Degas a voice that we hope suits him.
givenWe have given your order highest priority.
givenIt is not given to everybody to study abroad.
givenShe had wonderful food and, what was more, she was given a New year's gift.
givenMany parents are worried their children are not being given a basic understanding of numbers.
givenThe woman whom they interviewed yesterday has been given the job.
givenA man can receive only what is given to him from heaven.
givenAn exhibition was given in anticipation of the Queen's visit.
givenThe book was given to him by me.
givenI lost the watch Father had given me.
givenWe were given a pot as a gift of my cousin's wedding party.
givenThe little boy has lost the money given to him by his father.
givenWithout your encouragement, I should have given up the plan.
givenHer smile indicates that she has forgiven me.
givenHe was given to drinking and ruined his health.
givenThe first speech was given at the convention by none other than Clint Eastwood, the famous actor.
givenWe are very grateful to you for all the help you have given has.
givenThe princess begged forgiveness from the emperor.
givenBoxing Day, when presents are given to the postman, the milkman, etc., is the first week-day after Christmas.
givenShe sought forgiveness for her guilty acts.
givenI was given this watch by my uncle.
givenI've given up on you!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขออโหสิ(v) ask for forgiveness, See also: apologize, Syn. ขออโหสิกรรม, Example: กรรมใดที่ลูกตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ลูกขออโหสิ อย่าให้เราต้องเบียดเบียนให้แก่กันและกัน, Thai Definition: ขอให้ยกโทษที่ล่วงเกิน
ค่าน้ำนม(n) money given to the bride's parents by the groom's parents at the engagement ceremony, Syn. ค่าสินสอด, Example: เมื่อลูกสาวแต่งงาน พ่อแม่ก็จะได้เงินก้อนใช้ เรียกว่า ค่าน้ำนม, Thai Definition: เงินสินสอดที่ฝ่ายชายให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
รับ(v) receive, See also: get, accept, obtain, acquire, take, be given, Example: เขารับองค์พระจากหลวงพี่ที่ปลุกเสกแล้วอย่างระมัดระวัง, Thai Definition: ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้
อโหสิ(n) forgiveness, See also: pardon, Syn. อโหสิกรรม, Example: ผู้คนพนมมือขออโหสิต่อหลวงปู่, Thai Definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน
ขออภัย(v) apologize, See also: make an apology, ask for forgiveness, ask for pardon, Syn. ขอโทษ, ขอประทานโทษ, Ant. ให้อภัย, Example: ผมต้องขออภัยแขกผู้มีเกียรติที่มาไม่ทันเวลาที่นัดกันไว้, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ
เครื่องไทยทาน(n) offering given as alms, Syn. ไทยทาน, Example: เขาจัดทำเครื่องไทยทานสำหรับถวายพระในวันพรุ่งนี้, Thai Definition: ของสำหรับทำทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์(n) insignia, See also: decoration given by the king, Syn. ตรา, เหรียญตรา, เหรียญ, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างเหรียญตราหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการผู้กระทำความชอบ, Thai Definition: สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา
ปากคัน(adj) loose-tongued, See also: given to gossiping, Syn. ปากตำแย, ปากบอน, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนปากคันเก็บความลับไม่ค่อยอยู่, Thai Definition: อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง
มือไว(adj) thievish, See also: light-fingered, sticky-fingered, given to stealing, Syn. ขี้ขโมย, มือกาว, มือไวใจเร็ว, Example: ตำรวจจับพวกมือไวไปหมด, Thai Definition: มักหยิบฉวยข้าวของผู้อื่นมาเป็นของตน
อาณัติสัญญาณ(n) given signal, Syn. สัญญาณ, Example: บริเวณท่าอากาศยานจะมีผู้คอยส่งอาณัติสัญญาณให้แท็กซี่เข้าไปรับผู้โดยสาร, Thai Definition: เครื่องกำหนดรู้กันโดยอาศัยเครื่องหมายมีรูป หรือเสียง
ทักขิณา(n) gift, See also: alms given to Buddhist monks, Syn. ทักษิณา, Thai Definition: ทานเพื่อผลอันเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทักษิณา(n) gift, See also: alms given to Buddhist monks, Thai Definition: ของทำบุญ, Notes: (สันสกฤต)
ชื่อตัว(n) given name, See also: first name, Syn. ชื่อจริง, Example: ชื่อแรกที่เห็นนั้นเป็นชื่อตัว ถัดมาเป็นนามสกุล, Thai Definition: ชื่อที่ตั้งให้แก่เด็กตั้งแต่เกิด, ชื่อที่ปรากฏในทะเบียนสำมะโนครัว, ชื่อประจำบุคคล
การให้อภัย(n) forgiveness, See also: pardon, excusing, toleration, Syn. การยกโทษ, Example: การให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้โอกาสให้ผู้นั้นปรับตัวใหม่ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่
ขอขมา(v) apologize, See also: ask pardon, ask for forgiveness, Syn. ขอโทษ, ขออภัย, Example: นักเรียนที่ประพฤติตัวไม่ดีต้องมาขอขมาครู, Thai Definition: แสดงการยอมรับผิดในความผิดที่ได้กระทำการล่วงเกินอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่า
ของ้อ(v) ask for forgiveness, See also: make up to, try to conciliate, try to reconcile, Syn. งอนง้อ, ง้อ, Example: เธอไม่อยากของ้อเขาเลย, Thai Definition: อ่อนเข้าหาเพื่อขอคืนดีด้วยหรือเพื่อให้ยอมช่วยเหลือ
ขอโทษ(v) apologize, See also: make an apology, beg your pardon, excuse, pardon, ask for forgiveness, Syn. ขอขมา, ขออภัย, ขอประทานโทษ, ขอโทษขอโพย, Example: ดิฉันต้องขอโทษคุณที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมา, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
จอมมารดา(n) king's concubines who has given birth to a child, Syn. เจ้าจอมมารดา, Thai Definition: พระสนมที่มีพระโอรสหรือพระธิดาแล้ว, พระสนมที่มีพระองค์เจ้าแล้ว
ดุษฎีมาลา(n) Thai medal given for academic distinction
อโหสิกรรม(n) forgiveness, Syn. อโหสิ, การอภัย, การให้อภัย, Thai Definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [m]
อาณัติสัญญาณ[ānatsanyān] (n) EN: given signal  FR: signal [m] ; signe [m]
ช่าง[chang] (v) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to  FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ช่างพูด[chang phūt] (adj) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty  FR: bavard ; babillard
ชื่อแรก[cheū raēk] (n, exp) EN: given name
ชื่อตัว[cheūtūa] (n, exp) EN: first name ; given name ; Christian name  FR: prénom [m]
ได้รับซองขาว[dāirap søng khāo] (v, exp) EN: be given one's notice
โดยสาร[dōisān] (v) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch  FR: voyager (en) ; prendre
การให้อภัย[kān hai aphai] (n, exp) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration  FR: pardon [m]
ขมา[khamā] (n) EN: forgiveness ; pardon  FR: pardon [m] ; grâce [f]
ขี้หึง[khīheung] (adj) EN: jealous ; possessive ; given to jealousy ; envious  FR: jaloux
ขี้โม้[khīmō] (adj) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration  FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขี้โอ่[khī-ō] (adj) EN: given to showing off ; boastful ; braggard  FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
ขี้ปด[khīpot] (adj) EN: given to lying
ขี้ปดมดเท็จ[khīpot motthet] (adj) EN: given to lying
ขี้อวด[khī-ūat] (adj) EN: given to showing off ; boastful ; braggart  FR: frimeur ; prétentieux
ขออภัย[khø aphai] (v, exp) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon  FR: demander pardon
ขอโทษ[khøthōt] (v) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness  FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
เครื่องราชอิสริยาภรณ์[khreūangrātcha-itsariyāphøn] (n) EN: insignia ; decoration given by the king
มัก[mak] (v) EN: be inclined to ; be given to ; be prone to  FR: être enclin à ; être porté à
มัก-[mak-] (pref, (adj)) EN: given to  FR: enclin à
มักง่าย[mak-ngāi] (adj) EN: careless ; negligent ; given to makeshift ; rough-and-ready  FR: négligent ; indolent
ง้อ[ngø] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to  FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
ปากร้าย[pāk rāi] (v) EN: be sharp-tongued ; be foul-mouthed ; be given to abuses ; be bitter of speech  FR: être mauvaise langue
พระองค์เจ้าตั้ง[phra-ongjao tang] (n) EN: grandson of the king (who is given the rank of a son)
รับ[rap] (v) EN: receive ; accept ; get ; obtain ; acquire ; take ; pick up ; be given  FR: recevoir ; accueillir ; accepter ; prendre ; réceptionner ; récolter ; recueillir
สมา[samā] (v) EN: apologize ; ask for forgiveness
สินสอด[sinsøt] (n) EN: money given to the bride's parents by the groom's parents at the engagement ceremony  FR: dot [f]
ตามรูปการณ์[tām rūpkān] (xp) EN: given the situation  FR: étant donné les circonstances
ทองหมั้น[thøngman] (n) EN: engagement gold ; betrothal gold ; money given to the bride's parents as a pledge
ถูกภาคทัณฑ์[thūk phākthan] (v, exp) EN: be given probation ; be bound over on probation ; be placed on probation ; be put on probation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
given (v) gˈɪvn (g i1 v n)
forgiven (v) fˈəgˈɪvn (f @1 g i1 v n)
misgiven (v) mˌɪsgˈɪvn (m i2 s g i1 v n)
forgiveness (n) fˈəgˈɪvnəs (f @1 g i1 v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular, #194 [Add to Longdo]
受到[shòu dào, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ, ] to receive; to suffer; obtained; given, #685 [Add to Longdo]
[qiū, ㄑㄧㄡ, ] Confucius; given name; mound, #11,279 [Add to Longdo]
年份[nián fen, ㄋㄧㄢˊ ㄈㄣ˙, ] particular year; certain year; given year, #13,760 [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] warm and virtuous; used in given names; Taiwan pr. shu2, #14,742 [Add to Longdo]
功臣[gōng chén, ㄍㄨㄥ ㄔㄣˊ, ] minister who has given outstanding service, #15,133 [Add to Longdo]
压岁钱[yā suì qián, ㄧㄚ ㄙㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] money given to children as new year present, #16,463 [Add to Longdo]
好色[hào sè, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ, ] to want sex; given to lust; lecherous; lascivious; horny, #19,490 [Add to Longdo]
貂蝉[Diāo Chán, ㄉㄧㄠ ㄔㄢˊ, / ] Diaochan (-192), one of the Four legendary beauties 四大美女, in fiction a famous beauty at the break-up of Han dynasty, given as concubine to usurping warlord Dong Zhuo 董卓 to ensure his overthrow by fighting hero Lü Bu 呂布|吕布, #19,750 [Add to Longdo]
宽恕[kuān shù, ㄎㄨㄢ ㄕㄨˋ, / ] forgive; forgiveness, #22,424 [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] to eat; (extended meaning) to endure; a putrid smell; vegetables; roots (inextricably attached to the plant); surname Ru, also used in given names; (used erroneously for 菇 mushroom), #24,739 [Add to Longdo]
西施[Xī Shī, ㄒㄧ ㄕ, 西] Xi Shi (c. 450 BC), famous Chinese beauty, foremost of the Four legendary beauties 四大美女, given by King Gou Jian of Yue 勾踐|勾践 as concubine to King of Wu as part of a successful plan to destroy Wu, #26,037 [Add to Longdo]
喜糖[xǐ táng, ㄒㄧˇ ㄊㄤˊ, ] sweet given on a happy occasion (esp. wedding), #30,025 [Add to Longdo]
假使[jiǎ shǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄕˇ, 使] if; in case; suppose; given ..., #31,709 [Add to Longdo]
见方[jiàn fāng, ㄐㄧㄢˋ ㄈㄤ, / ] a (10 meter) square; a square of given side, #33,266 [Add to Longdo]
[yī, ㄧ, / ] excellent; precious; rare; fine; used in given names, #33,273 [Add to Longdo]
嫁妆[jià zhuāng, ㄐㄧㄚˋ ㄓㄨㄤ, / ] dowry (money given by the bride's family to the groom), #33,588 [Add to Longdo]
留情[liú qíng, ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] to relent (to spare sb's feelings); to show mercy or forgiveness; to forbear; lenient, #37,685 [Add to Longdo]
填词[tián cí, ㄊㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] to compose a poem (to a given tune), #37,938 [Add to Longdo]
饶恕[ráo shù, ㄖㄠˊ ㄕㄨˋ, / ] forgiveness; spare, #38,632 [Add to Longdo]
良苦用心[liáng kǔ yòng xīn, ㄌㄧㄤˊ ㄎㄨˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] (set phrase) cudgel one's brain, have really given a lot of thought to the matter, #41,882 [Add to Longdo]
追诉[zhuī sù, ㄓㄨㄟ ㄙㄨˋ, / ] to prosecute; given leave to sue, #46,509 [Add to Longdo]
请罪[qǐng zuì, ㄑㄧㄥˇ ㄗㄨㄟˋ, / ] to apologize humbly; to beg forgiveness, #52,103 [Add to Longdo]
李煜[Lǐ Yù, ㄌㄧˇ ㄩˋ, ] Li Yu (c. 937-978), given name of the final ruler of Tang of the Southern dynasties Li Houzhu 李後主|李后主, a renowned poet, #55,362 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, / ] given name of Mencius, #66,518 [Add to Longdo]
充数[chōng shù, ㄔㄨㄥ ㄕㄨˋ, / ] to make up the number (i.e. to fill places up to a given number); to serve as stopgap, #67,561 [Add to Longdo]
[bén, ㄅㄣˊ, ] to rush about; (used in given names), #69,382 [Add to Longdo]
庙号[miào hào, ㄇㄧㄠˋ ㄏㄠˋ, / ] posthumous name (given after death of Emperor, and used in sacrificing to him); also translated as temple name, #84,203 [Add to Longdo]
讨饶[tǎo ráo, ㄊㄠˇ ㄖㄠˊ, / ] to beg for mercy; to ask for forgiveness, #88,207 [Add to Longdo]
机宜[jī yí, ㄐㄧ ㄧˊ, / ] guidelines; what to do (under given circumstances), #98,362 [Add to Longdo]
贪色[tān sè, ㄊㄢ ㄙㄜˋ, / ] greedy for sex; given to lust for women, #99,944 [Add to Longdo]
插翅难飞[chā chì nán fēi, ㄔㄚ ㄔˋ ㄋㄢˊ ㄈㄟ, / ] lit. even given wings, you couldn't fly (成语 saw); fig. impossible to escape, #107,865 [Add to Longdo]
开国功臣[kāi guó gōng chén, ㄎㄞ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄣˊ, / ] outstanding founding minister (title given to reward loyal general or vassal of new dynasty or state), #112,363 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] three edged spear; used in given names, #223,966 [Add to Longdo]
韵目[yùn mù, ㄩㄣˋ ㄇㄨˋ, / ] rhyme entry; subdivision of a rhyming dictionary (containing all words with the given rhyme), #224,618 [Add to Longdo]
中间名[zhōng jiān míng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, / ] middle name; second given name [Add to Longdo]
二产妇[èr chǎn fù, ㄦˋ ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] lady who has given birth twice [Add to Longdo]
奕詝[Yì zhǔ, ㄧˋ ㄓㄨˇ, ] given name of Qing Emperor Xianfeng 咸豐|咸丰 [Add to Longdo]
拍出[pāi chū, ㄆㄞ ㄔㄨ, ] to sell at auction; to reach a given price at auction [Add to Longdo]
李后主[Lǐ Hòu zhǔ, ㄌㄧˇ ㄏㄡˋ ㄓㄨˇ, / ] Li Houzhu (c. 937-978), the final Southern Tang ruler (ruled 961-975) and a renowned poet; given name Li Yu 李煜 [Add to Longdo]
玉素甫[yù sù fǔ, ㄩˋ ㄙㄨˋ ㄈㄨˇ, ] Yusuf, Arabic given name (Joseph) [Add to Longdo]
给定[gěi dìng, ㄍㄟˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] given; stated in advanced; an assumption [Add to Longdo]
表记[biǎo jì, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, / ] sth given as a token; souvenir [Add to Longdo]
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, / ] complimentary (adjective); given free as courtesy [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
くれる[くれる, kureru] TH: ให้(ผู้รับจะต้องเป็นผู้พูดหรือพวกเดียวกับผู้พูด)  EN: to be given

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzbiegespannung {f}flexural stress at given strain [Add to Longdo]
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany) [Add to Longdo]
Kurs {m} (Aktien...) | zum angegebenen Kurs oder besserprice; rate; quotation | at given rate or better [Add to Longdo]
Vergebung {f}forgiveness [Add to Longdo]
Verzeihung {f}forgiveness [Add to Longdo]
Vorname {m}; Rufname {m} | Vornamen {pl}; Rufnamen {pl}first name; firstname; given name | first names; firstnames; given names [Add to Longdo]
Wählerauftrag {m}mandate (given by the electorate) [Add to Longdo]
abgewöhnen | abgewöhnend | abgewöhntto give up | giving up | given up [Add to Longdo]
an {prp; wann? +Dativ} | an einem bestimmten Tag | an meinem Geburtstag | am (an dem) Sonntagon | on a given day | on my birthday | on Sunday [Add to Longdo]
angeben | einen Grund angebento give {gave; given} | to give a reason [Add to Longdo]
aufgeben | aufgebend | aufgegeben | er/sie gibt auf | ich/er/sie gab auf | er/sie hat/hatte aufgegeben | ich/er/sie gäbe aufto give up | giving up | given up | he/she gives up | I/he/she gave up | he/she has/had given up | I/he/she would give up [Add to Longdo]
ausgestellt vongiven by [Add to Longdo]
darreichen; verabreichen; verabfolgen | darreichend; verabreichend; verabfolgend | dargereicht; verabreicht; verabfolgtto administer; to give | administering; giving | administered; given [Add to Longdo]
eingelenktgiven in [Add to Longdo]
geben | gebend | gegeben | du gibst | er/sie gibt | ich/er/sie gab | er/sie hat/hatte gegeben | ich/er/sie gäbe | gib!to give {gave; given} | giving | given | you give | he/she gives | I/he/she gave | he/she has/had given | I/he/she would give | give! [Add to Longdo]
hergeben; weggeben; abgeben | hergebend; weggebend; abgebend | hergegeben; weggegeben; abgegebento give away | giving away | given away [Add to Longdo]
kündigen | kündigend | gekündigt | kündigtto give notice (to quit); to quit (from job) | giving notice; quitting | given notice; quit | gives notice; quits [Add to Longdo]
mitbekommento get given; to be given [Add to Longdo]
nachreichen | wird nachgereichtto give later | will be given later [Add to Longdo]
resignieren | resignierend | resigniert | resigniertto resign; to give up | resigning; giving up | resigned; given up | resigns; gives up [Add to Longdo]
schenken; widmen; hingebento give {gave; given} [Add to Longdo]
spenden | spendend | gespended | Bitte spenden Sie für ...to donate; to give | donating; giving | donated; given | Please donate sth. to (for) ... [Add to Longdo]
ultimativ {adj}given as an ultimatum [Add to Longdo]
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.] [Add to Longdo]
unverziehenunforgiven [Add to Longdo]
verschenken | verschenkend | verschenkt | er/sie verschenkt | ich/er/sie verschenkte | er/sie hat/hatte verschenktto give away | giving away | given away | he/she gives away | I/he/she gave away | he/she has/had given away [Add to Longdo]
verursachen; bereitento give {gave; given} [Add to Longdo]
verzagen; die Hoffnung aufgeben | verzagend; die Hoffnung aufgebend | verzagt; die Hoffnung aufgegeben | verzagt | verzagteto give up hope | giving up hope | given up hope | gives up hope | gave up hope [Add to Longdo]
verzeihen; vergeben | verzeihend | verziehen | er/sie verzeiht | ich/er/sie verzieh | er/sie hat/hatte verziehento forgive {forgave; forgiven} | forgiving | forgiven | he/she forgives | I/he/she forgave | he/she has/had forgiven [Add to Longdo]
vordringlich behandelt werdento be given priority (treatment) [Add to Longdo]
vorgeben | vorgebend | vorgegebento give {gave; given} | giving | given [Add to Longdo]
weichen; Platz machen | weichend; Platz machend | gewichen, Platz gemacht | du weichst | er/sie weicht | ich/er/sie wich | er/sie ist/war gewichento give way; to yield | giving way | given way | you give way | he/she gives way | I/he/she gave way | he/she has/had given way [Add to Longdo]
Der Gedanke spukt noch immer in den Köpfen.People still haven't given up the idea. [Add to Longdo]
Der Kandidat wurde groß herausgestellt.The candidate was given a big build-up. [Add to Longdo]
Hiermit wird bekanntgegeben, dassi ...Notice is hereby given that ... [Add to Longdo]
Wir haben die Wohnung gekündigt.We've given notice that we're moving out of the flat. [Add to Longdo]
Wir verdanken ihre Anschrift ...We have been given your address by ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P) [Add to Longdo]
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
こうなると[kounaruto] (exp) given the situation; now that it has come to this [Add to Longdo]
こっちゃ[koccha] (exp) (1) (from ことでは) (as for (that)) thing; (given (that)) thing; matter; fact; (2) (ksb [Add to Longdo]
ので(P);んで[node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) [Add to Longdo]
ジバンシー(P);ジバンシイ[jibanshi-(P); jibanshii] (n) Givenchy; (P) [Add to Longdo]
ノーヒント[no-hinto] (n) no hint (e.g. quiz questions where no clues are given) [Add to Longdo]
ポチ袋;ぽち袋;点袋[ポチぶくろ(ポチ袋);ぽちぶくろ(ぽち袋;点袋), pochi bukuro ( pochi fukuro ); pochibukuro ( pochi fukuro ; ten fukuro )] (n) (See お年玉・おとしだま) decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts [Add to Longdo]
悪行三昧[あくぎょうざんまい, akugyouzanmai] (n) committing every evil; being given to evil ways; following the path of evil [Add to Longdo]
慰労会[いろうかい, iroukai] (n) party given in recognition of a person's services [Add to Longdo]
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) [Add to Longdo]
一役[ひとやく, hitoyaku] (n) role (which someone or something plays in a given situation); part; contribution (to a given situation) [Add to Longdo]
逸楽生活[いつらくせいかつ, itsurakuseikatsu] (n) a life given up to pleasure; pleasure-seeking lifestyle [Add to Longdo]
英語劇[えいごげき, eigogeki] (n) theatrical performance given in English [Add to Longdo]
下の名前[したのなまえ, shitanonamae] (n) first name; given name [Add to Longdo]
海容[かいよう, kaiyou] (n) forgiveness [Add to Longdo]
絵面;絵づら;画面(iK)[えづら, edura] (n) the impression given by a painting or image [Add to Longdo]
凱旋公演[がいせんこうえん, gaisenkouen] (n) performance given after a successful tour abroad [Add to Longdo]
勘弁[かんべん, kanben] (n,vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P) [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
寛恕[かんじょ, kanjo] (n,adj-no) magnanimity; forgiveness; generosity [Add to Longdo]
顔黒[がんぐろ, ganguro] (n,vs) blackening the body (name given to young Japanese girls who have tanned skin, bleached hair and wear heavy make-up) [Add to Longdo]
帰米[きべい, kibei] (n) name given to Japanese-American children (nisei) who were sent by their parents to Japan before WW2 to receive their schooling [Add to Longdo]
逆チョコ[ぎゃくチョコ, gyaku choko] (n) (obsc) chocolate given by a boy to a girl on Valentine's day [Add to Longdo]
求めよ然らば与えられん[もとめよさらばあたえられん, motomeyosarabaataeraren] (exp) (id) Ask, and it shall be given you [Add to Longdo]
旧情報[きゅうじょうほう, kyuujouhou] (n) old information; given information [Add to Longdo]
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P) [Add to Longdo]
享受[きょうじゅ, kyouju] (n,vs) reception; acceptance; enjoyment; being given; (P) [Add to Longdo]
金包[きんぽう, kinpou] (n) envelope containing betrothal money and given as part of a betrothal gift [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
経産婦[けいさんぷ, keisanpu] (n) woman who has given birth [Add to Longdo]
見た限りでは[みたかぎりでは, mitakagirideha] (exp) from what (I've) seen; given that ... [Add to Longdo]
玄人[くろうと, kurouto] (n,adj-no) (1) expert (professional) in a given trade or profession; (2) woman in the nightlife business; demimondaine; (P) [Add to Longdo]
呼び名(P);呼名[よびな, yobina] (n) given name; popular name; mnemonic name; (P) [Add to Longdo]
呉れる[くれる, kureru] (v1,vt) (uk) (くれ is an irregular alternative imperative form) to give; to let one have; to do for one; to be given; (P) [Add to Longdo]
御袴料[おんはかまりょう, onhakamaryou] (n) (See 御帯料) betrothal money given from woman to man [Add to Longdo]
御裾分け;お裾分け[おすそわけ, osusowake] (n,vs) sharing with others what has been given to you; sharing a portion of the profit with others [Add to Longdo]
御帯料[おんおびりょう, on'obiryou] (n) (See 御袴料) betrothal money given from man to woman [Add to Longdo]
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
香華;香花[こうげ;こうばな(香花), kouge ; koubana ( kaori hana )] (n) flowers and incense (given as a Buddhist offering) [Add to Longdo]
香典返し[こうでんがえし, koudengaeshi] (n) present given in return for funeral offering [Add to Longdo]
債権放棄[さいけんほうき, saikenhouki] (n) debt forgiveness; debt waiver [Add to Longdo]
債務帳消し[さいむちょうけし, saimuchoukeshi] (n) debt forgiveness [Add to Longdo]
載る[のる, noru] (v5r,vi) (1) (See 乗る・のる・2) to be placed on; to be set on; to be piled on; to be loaded on; (2) to appear (in print); to be mentioned; to be recorded; to be reported; to be given; (P) [Add to Longdo]
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) {Buddh} (See 伝法灌頂,阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
参考人[さんこうにん, sankounin] (n) (1) person given as a reference; witness; (2) potential suspect; person of interest; (3) witness [Add to Longdo]
算額[さんがく, sangaku] (n) (See 和算・わさん) votive tablet depicting a math puzzle given in devotion to a shrine or temple by a wasan mathematician [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top