ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

giveaway

G IH1 V AH0 W EY2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -giveaway-, *giveaway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
giveaway(phrv) แสดงให้เห็นว่ามาจาก, See also: ส่อให้เห็นว่าเป็น ใคร, Syn. give away
giveaway(n) การเปิดเผย, See also: การเปิดโปง, สิ่งที่ช่วยทำให้รู้ความจริง
giveaway(n) ของอภินันทนาการ, See also: ของแถม, ของแจก, Syn. free gift

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
giveaway(กิฟว'อะเวย์) n. การทรยศ,การเปิดเผย,ของแจก,รางวัล, Syn. bestow, hand out

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giveawayI bought it at a giveaway price.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแจกเงิน[kān jaēk ngoen] (n, exp) EN: cash giveaways

CMU English Pronouncing Dictionary
GIVEAWAY G IH1 V AH0 W EY2
GIVEAWAYS G IH1 V AH0 W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
giveaway (n) gˈɪvəwɛɪ (g i1 v @ w ei)
giveaways (n) gˈɪvəwɛɪz (g i1 v @ w ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Werbegeschenk {n} | Werbegeschenke {pl}giveaway | giveaways [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 giveaway
   n 1: a gift of public land or resources for the private gain of
      a limited group
   2: an unintentional disclosure
   3: a television or radio program in which contestants compete
     for awards [syn: {game show}, {giveaway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top