ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geneve

JH AH0 N IY1 V   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geneve-, *geneve*
Possible hiragana form: げねう゛ぇ
CMU English Pronouncing Dictionary
GENEVE    JH AH0 N IY1 V

French-Thai: Longdo Dictionary
Genève(n) la Genève = เมืองเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์
Genève(n ) ชื่อเมืองจเนีวา

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Geneve
   n 1: a city in southwestern Switzerland at the western end of
      Lake Geneva; it is the headquarters of various
      international organizations [syn: {Geneva}, {Geneve},
      {Genf}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

GENEVE ( JH AH0 N IY1 V)

 


  

 
GENEVE
 • /JH AH0 N IY1 V/ [CMU]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
gen eve, gen-eve, Geneva, Genevra, genre, Gene, Genvieve, gene, grieve, genie, Genet, genes, nerve, Gennie, Gene's, gene's, genera, genome, Janeva, Guenevere, never, Genovera, Gen, Keene, Nev, gen, Jennee, Genevieve, Gena, Geneva's, Geno, Neva, gave, genitive, give, gone, gyve, nave, nevi, Negev

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top