ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gammon

G AE1 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gammon-, *gammon*
Possible hiragana form: がんもん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gammon(n) แฮม, See also: เบคอน
gammon(n) เรื่องเหลวไหล, See also: เรื่องไร้สาระ, Syn. nonsense, rubbish
gammon(vi) โกง, See also: หลอกลวง, Syn. hoax, deceive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gammon(แกม'มัน) n.,vt. (การ) ชนะโดยเด็ดขาด, (การ) ชนะเกมหมาก backgammon,ขาหมูอบควัน,ขาหมูหลัง vi.,n. (การ) พูดจาเหลวไหลและหลวงลวง,แสร้ง. vt. โกง,หลอกลวง,ตบตา, See also: gammoner n.
gammon and pattern. คำพูดที่ไม่มีประโยชน์,คำพูดที่ไร้สาระ,คำแฝง,ภาษารหัส

English-Thai: Nontri Dictionary
gammon(n) สิ่งไร้สาระ,ความไร้สาระ,ความเหลวไหล
gammon(vt) หลอกลวง,โกง,เสแสร้ง,ตบตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวด[dūat] (n) EN: backgammon  FR: backgammon [m]
สกา[sakā] (n) EN: backgammon-like game  FR: jeu de dés [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMMON G AE1 M AH0 N
GAMMONS G AE1 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gammon (n) gˈæmən (g a1 m @ n)
gammons (n) gˈæmənz (g a1 m @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャモン[gyamon] (n) gammon [Add to Longdo]
バックギャモン[bakkugyamon] (n) backgammon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gammon
   n 1: meat cut from the thigh of a hog (usually smoked) [syn:
      {ham}, {jambon}, {gammon}]
   2: hind portion of a side of bacon

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top