ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

full

F UH1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -full-, *full*
English-Thai: Longdo Dictionary
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, See also: Related: Half Duplex, Simplex

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
full(adj) เต็ม, See also: เต็มที่
full(adj) ซึ่งสมบูรณ์, See also: ซึ่งครบถ้วน, Syn. complete, whole
fully(adv) อย่างเต็มที่, See also: อย่างสมบูรณ์, อย่างครบถ้วน, Syn. completely, thoroughly, wholly
full up(adj) เต็ม, See also: แน่น
full up(adj) อิ่ม (คำไม่เป็นทางการ), Syn. full, Ant. hungry
full-on(sl) เต็มความสามารถ
fullness(n) ความสมบูรณ์, See also: ความเต็มเปี่ยม, Syn. completeness, integrality, wholeness
full moon(n) เดือนเพ็ญ, See also: พระจันทร์เต็มดวง
full sesh(sl) ทั้งหมด, See also: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น
full stop(n) มหัพภาค, See also: จุด, Syn. period

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
full(ฟูล) adj. เต็มไปด้วย,เต็มadv. แท้จริง,แน่นอน,vt. ทำให้เต็ม. vi. เต็ม,มีอยู่เต็ม. n. สภาพสูงสุด,สภาพเต็มที่. -Phr. (in full เต็มที่ ไม่ได้ย่อ) ., See also: fullness n. fully adv., Syn. entire, maximum, satiated, dense
full bloodn. ความสัมพันธ์ทางสายเลือดทั้งพ่อและแม่
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตราหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทั้งสองทิศ ทางพร้อม ๆ กัน ใช้เมื่อมีการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
full housen. เต็มโรง, (ไพ่โปกเก้อร์) ไพ่หนึ่งตองกับหนึ่งคู่
full screenเต็มจอ1. หมายถึง ความสามารถในการพิมพ์อักขระ ณ จุดใดหรือ ที่ใดก็ได้บนจอภาพ2. ถ้าใช้กับเครื่องปลายทาง (terminal) หมายถึงเครื่อง ปลายทางที่สามารถแสดง ข้อมูลได้เต็มจอภาพในคราวเดียว
full swingn. เต็มอัตรา,เต็มห้อง,เต็มความสามารถ
full-blownadj. ซึ่งบานเต็มที่,ซึ่งเจริญเต็มที่
full-cutadj. ซึ่งเจียระไน58 หน้า
full-mouthedadj. โผงผาง,เสียงดัง,หนวกหู,อึกทึก,มีฟันครบชุด
full-rigged(ฟุล'ริกดฺ) adj. กางเรือเต็มที่,มีอุปกรณ์เต็มที่

English-Thai: Nontri Dictionary
full(adj) เต็ม,ทั้งสิ้น,แน่น,คับ,เต็มเปี่ยม,สมบูรณ์,ครบถ้วน,ทั้งหมด
full(n) ความครบถ้วน,ความบริบูรณ์,ความพร้อมมูล,ความเต็มเปี่ยม,ความเต็มที่
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
FULL-full-time(adj) เต็มวัน,เต็มเวลา
fullness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
fully(adv) อย่างเต็มที่,อย่างเต็มเปี่ยม,อย่างเพียบ,อย่างจุใจ
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
scornfully(adv) อย่างสบประมาท,อย่างเหยียดหยาม,อย่างดูถูก,อย่างรังเกียจ
skilfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
full adderวงจรบวกเต็มอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
full ageบรรลุนิติภาวะ [ดู sui juris] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full bloodร่วมบิดามารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full coil suspensionระบบรองรับแบบสปริงขด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
full courtศาลครบองค์คณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full coverageความคุ้มครองเต็มที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full crown; complete crownครอบฟันเต็มซี่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
full denture; complete dentureฟันปลอมทั้งปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
full disclosureการเปิดเผยอย่างสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Full absorption costingการบัญชีต้นทุนร่วม [การบัญชี]
Full Clinical Courseเกิดขึ้นเต็มที่แล้ว [การแพทย์]
Full costingการบัญชีต้นทุนรวม [การบัญชี]
full cutoff trenchfull cutoff trench, ร่องแกนทึบน้ำแบบเต็ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
full drain levelfull drain level, ระดับระบายน้ำสูงสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
full dress uniform with sash and decorationเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ข้าราชการพลเรือน) [การทูต]
full dress uniform with sash and decoration without swordเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด งดคาดกระบี่ (ข้าราชการทหารตำรวจ) [การทูต]
full duplex transmissionการสื่อสารสองทางเต็มอัตรา, การสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลได้สองทางโดยที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์คู่สนทนาคุยโต้ตอบได้ในเวลาเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Full Material Recovery Facilityโรงแยกขยะก่อนหมัก, เอ็มอาร์เอฟ, Example: โรงแยกขยะที่นำกลับมาใช้ได้ออก แล้วนำขยะที่เหลือไปหมักเป็นปุ๋ย [สิ่งแวดล้อม]
Full Outเกิดฝุ่นกัมมันตรังสี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
full-scale(adj) การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่, Syn. all-out
fully fashioned[Fully ​fashioned (ฟุ้ล หลิ แฝด เฉิ่น ดฺ) / Full-​fashioned (ฟุล แฟ้ด เฉิ่น ดฺ)] (adj) 1. Fully ​fashioned (ฟุ้ล หลิ แฝด เฉิ่น ดฺ) เป็นคำคุณศัพท์ที่มีใช้ในภาษาอังกฤษ (ฺBrE.) 2. Full-​fashioned (ฟุล แฟ้ด เฉิ่น ดฺ) เป็นคำคุณศัพท์ที่มีใช้ในภาษาอเมริกัน (ฺAmE.) ทั้งสองคำมีความหมายว่า "เย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแบบเข้ารูปหรือรัดรูป" เช่น Fully fashioned ​clothes (เสื้อผ้ารัดรูป) / fully fashioned ​stockings (ถุงน่องรัดรูป) / fully fashioned ​tights (กางเกงถุงน่องรัดรูป) เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fullA cat lay at full length on the roof.
fullA full description of him has been circulated in every newspaper.
fullA full glass.
fullA full moon can be seen tonight.
fullA full moon is shining bright in the sky.
fullA growing child who is not full of beans perhaps needs medical attention.
fullAllow the imagination full play.
fullAll the buses are full.
fullAll the cherry trees in the park are in full bloom.
fullAll the motels on this road are full.
fullAll the roads leading into the city are full of cars.
fullAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเต็ม(n) full word, See also: full name, Ant. คำย่อ, Example: บทความวิชาการไม่ควรใช้อักษรย่อ เช่น ม.ศ.5 ควรใช้คำเต็มว่ามัธยมศึกษาปีที่5 น.ร. ควรใช้คำเต็มว่านักเรียน
ครบสามสิบสอง(adj) full (organs), See also: normal, Ant. พิการ, Example: พวกเราที่มีอวัยวะครบสามสิบสองคงไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญของอวัยวะรับสัมผัสเหล่านี้, Thai Definition: มีอวัยวะครบทุกส่วน, ไม่พิการ, ปกติสมบูรณ์ดี
เนื้อๆ(adv) completely, See also: fully, Syn. ล้วนๆ, เฉพาะ, Example: การนำก๊าซจากพม่ามาเป็นเชื้อเพลิงงานนี้ทำให้ทางรัฐบาลได้รับกำไรเนื้อๆ, Notes: (สแลง)
มหัพภาค(n) full stop, See also: full point
คะแนนเต็ม(n) full marks, Example: การแข่งขันรอบนี้มีคะแนนเต็มทั้งหมด 500 คะแนน, Count Unit: คะแนน, Thai Definition: จำนวนแต้มการนับสำหรับคะแนนที่ทำได้ทั้งหมด
เครื่องแบบเต็มยศ(n) full dress uniform, Syn. เครื่องแบบครึ่งยศ, Example: การประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเครื่องแบบเต็มยศจะประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย, Thai Definition: เครื่องแต่งกายที่มีเครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคลประดับไว้ครบถ้วน
ครบชุด(adj) whole set of, See also: full set of, Example: ท่านสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุดจากร้านที่ได้มาตรฐาน, Thai Definition: ครบตามจำนวนที่ประกอบเป็นชุด
แพรวพราว(adv) full of wiles, See also: full of tricks, Example: ผู้ชายคนนี้มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว เธอจะตามเขาทันหรือเปล่า, Thai Definition: ทีมีเล่ห์เหลี่ยมหรือมีลูกเล่นไม่ธรรมดา
ครบบริบูรณ์(adv) completely, See also: fully, wholly, entirely, Syn. ครบถ้วน, ครบถ้วนบริบูรณ์, Ant. ขาดเหลือ, Example: หลังจากมนุษย์ได้รับความปลอดภัยและความรักครบบริบูรณ์แล้ว ก็จะแสวงหาความต้องการขั้นสูงต่อไป, Thai Definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
เสร็จสรรพ(adv) fully, See also: completely, perfectly, Syn. พร้อมสรรพ, Example: รถตู้คันนี้เปรียบเสมือนห้องนอนห้องน้ำและห้องแต่งตัวพร้อมกันเสร็จสรรพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[anāthā] (adv) EN: pitifully ; miserably ; tragically
อัญเชิญ[anchoēn] (v) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage
อ่าว[āo] (adv) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip  FR: rapidement
อัปยศ[appayot] (adv) EN: disgracefully ; ignominiously
อาวุธครบมือ[āwut khrop meū] (adj) EN: fully armed  FR: armé jusqu'aux dents
เบาความ[baokhwām] (v) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
บริบูรณ์[børibūn] (adj) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full  FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
บรมสุข[børommasuk] (adv) EN: blissfully ; in supreme comfort
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement

CMU English Pronouncing Dictionary
FULL F UH1 L
FULLY F UH1 L IY0
FULLEN F UH1 L AH0 N
FULLER F UH1 L ER0
FULL'S F UH1 L Z
FULLAM F UH1 L AH0 M
FULLEST F UH1 L AH0 S T
FULLMAN F UH1 L M AH0 N
FULLARD F UH1 L ER0 D
FULLMER F UH1 L M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
full (j) fˈul (f u1 l)
fully (a) fˈuliː (f u1 l ii)
fuller (n) fˈulər (f u1 l @ r)
fullers (n) fˈuləz (f u1 l @ z)
fullest (j) fˈulɪst (f u1 l i s t)
fullback (n) fˈulbæk (f u1 l b a k)
fullness (n) fˈulnəs (f u1 l n @ s)
full-page (j) fˈul-pˈɛɪʤ (f u1 l - p ei1 jh)
full-time (j) fˈul-tˈaɪm (f u1 l - t ai1 m)
fullbacks (n) fˈulbæks (f u1 l b a k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充分[chōng fèn, ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ, ] full; abundant, #826 [Add to Longdo]
充满[chōng mǎn, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] full of; brimming with; very full; permeated, #1,538 [Add to Longdo]
[wàng, ㄨㄤˋ, ] full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards, #1,683 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, ] full; filled; surplus, #8,311 [Add to Longdo]
饱满[bǎo mǎn, ㄅㄠˇ ㄇㄢˇ, / 滿] full; plump, #10,951 [Add to Longdo]
礼服[lǐ fú, ㄌㄧˇ ㄈㄨˊ, / ] full dress, #11,152 [Add to Longdo]
满怀[mǎn huái, ㄇㄢˇ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 滿] full of; to contain; imbued with; to have one's heart filled with; one's breast (the seat of emotions); pregnant (of farm animals); heavy with young, #12,303 [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, / ] full; to fill; completely; to fix up, #12,746 [Add to Longdo]
满分[mǎn fēn, ㄇㄢˇ ㄈㄣ, / 滿] full marks, #14,392 [Add to Longdo]
满载[mǎn zài, ㄇㄢˇ ㄗㄞˋ, / 滿] full to capacity; fully loaded, #15,865 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง
in Erfüllung gehenกลายเป็นจริง, สมหวัง เช่น Ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen., See also: verwirklichen, gelingen
Nettofüllmenge(n) |die, pl. Nettofüllmengen| ปริมาณสอดไส้สุทธิ(ขนม)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktive {m,f}; Aktiver (in einer Organisation)full member (of an organization) [Add to Longdo]
Blankovollmacht {f}full discretionary power [Add to Longdo]
Fernlicht {n}full beam [Add to Longdo]
Fullhouse {n} (Kartenspiel)full house (card game) [Add to Longdo]
Ganzaufnahme {f}full length portrait [Add to Longdo]
Generalvollmacht {f}full power of attorney [Add to Longdo]
Hauptsachtitel {m}full title; main title [Add to Longdo]
Langkiel {n}full keel [Add to Longdo]
in Lebensgrößefull length [Add to Longdo]
Vollkraft {f}full vigour [Add to Longdo]
Vollausschüttung {f} des Gewinns [econ.]full profit distribution [Add to Longdo]
Vollausteuerung {f}full modulation [Add to Longdo]
Vollbart {m}full beard [Add to Longdo]
Vollbeschäftigung {f}full employment [Add to Longdo]
Vollbesitz {m}full possession [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
いそいそ[isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
うぞうぞ[uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
フルカラー[ふるからー, furukara-] full color [Add to Longdo]
フルサイズ[ふるさいず, furusaizu] full size (computer, e.g.) [Add to Longdo]
フルスクリーン[ふるすくりーん, furusukuri-n] full screen [Add to Longdo]
フルスクリーンエディタ[ふるすくりーん'えでいた, furusukuri-n ' edeita] full-screen editor [Add to Longdo]
フルダンプ[ふるだんぷ, furudanpu] full dump [Add to Longdo]
フルハイト[ふるはいと, furuhaito] full-height (a-no) [Add to Longdo]
フルバージョン[ふるばーじょん, furuba-jon] full version [Add to Longdo]
フルバックアップ[ふるばっくあっぷ, furubakkuappu] full backup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 full
   adv 1: to the greatest degree or extent; completely or entirely;
       (`full' in this sense is used as a combining form);
       "fully grown"; "he didn't fully understand"; "knew full
       well"; "full-grown"; "full-fledged" [syn: {fully}, {to
       the full}, {full}]
   adj 1: containing as much or as many as is possible or normal;
       "a full glass"; "a sky full of stars"; "a full life";
       "the auditorium was full to overflowing" [ant: {empty}]
   2: constituting the full quantity or extent; complete; "an
     entire town devastated by an earthquake"; "gave full
     attention"; "a total failure" [syn: {entire}, {full},
     {total}]
   3: complete in extent or degree and in every particular; "a full
     game"; "a total eclipse"; "a total disaster" [syn: {full},
     {total}]
   4: filled to satisfaction with food or drink; "a full stomach"
     [syn: {full}, {replete(p)}]
   5: (of sound) having marked deepness and body; "full tones"; "a
     full voice" [ant: {thin}]
   6: having the normally expected amount; "gives full measure";
     "gives good measure"; "a good mile from here" [syn: {full},
     {good}]
   7: being at a peak or culminating point; "broad daylight"; "full
     summer" [syn: {broad(a)}, {full(a)}]
   8: having ample fabric; "the current taste for wide trousers";
     "a full skirt" [syn: {wide}, {wide-cut}, {full}]
   n 1: the time when the Moon is fully illuminated; "the moon is
      at the full" [syn: {full moon}, {full-of-the-moon}, {full
      phase of the moon}, {full}]
   v 1: beat for the purpose of cleaning and thickening; "full the
      cloth"
   2: make (a garment) fuller by pleating or gathering
   3: increase in phase; "the moon is waxing" [syn: {wax}, {full}]
     [ant: {wane}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top