ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fraction

F R AE1 K SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fraction-, *fraction*
English-Thai: Longdo Dictionary
Fractional distillation[แฟรกชันแนล ดิสทิลเลชั่น] (n) การกลั่นลำดับส่วน
cerebral infraction(n, phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fraction(n) เลขเศษส่วน, See also: จำนวนเล็กน้อย, เศษ, การแตกออกเป็นเศษ
fraction(n) จำนวนเล็กน้อย, See also: ส่วนน้อย, ส่วนปลีกย่อย, จำนวนเล็กน้อย, เศษ, การแตกออกเป็นเศษ
fraction(n) ชิ้นส่วน, See also: ส่วน, Syn. element, part, portion
fraction(n) การตกผลึกเป็นชิ้นเล็กๆ (เคมี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fraction(แฟรค'เชิน) n. เศษส่วน,ส่วนน้อย,เศษน้อย,เศษ,นิดหนึ่ง vt. หารหรือแบ่งออกเป็นเศษส่วน, See also: fractional adj., Syn. part, -A. whole
angle of refractionมุมหักเห
common fractionn. เศษส่วนร่วม
complex fractionn. เศษส่วนร่วม,เศษส่วนประกอบ -Conf. complicated
compound fractionn. เศษซ้อน
infraction(อินแฟรค'เชิน) n. การทำให้แตก,การละเมิด,การฝ่าฝืน, Syn. violation
partial fractionn. (เรขาคณิต) เศษส่วนบางส่วน
proper fractionn. เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน
simple fractionn. อัตราส่วนสองจำนวน

English-Thai: Nontri Dictionary
fraction(n) เศษส่วน,เศษ,ปลีกย่อย,ส่วนหนึ่ง,ส่วนเล็กน้อย
fractional(adj) เป็นเศษส่วน,เป็นเศษ,เป็นส่วนน้อย,ปลีกย่อย
infraction(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน
refraction(n) การหักเหของแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fractionเศษส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fractional doseขนาดย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fractional partภาคเศษส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fractional premiumเบี้ยประกันภัยรายงวด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fractional sterilisation; sterilisation, intermittent; sterilization, fractional; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fractional sterilization; sterilisation, fractional; sterilisation, intermittent; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fractionเศษส่วน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fractionส่วน [การแพทย์]
fractionเศษส่วน, จำนวนที่เขียนอยู่ในรูป a/b โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ b ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fraction Collectorsเครื่องเก็บเป็นส่วน [การแพทย์]
Fraction of Drug Boundค่าเศษส่วนของยาที่จับกับโปรตีน [การแพทย์]
Fraction, Commonเลขเศษส่วน [การแพทย์]
Fraction, Relativeค่าคงที่ [การแพทย์]
Fractionalการกลั่นแยกลำดับส่วน [TU Subject Heading]
fractional distillationการกลั่นลำดับส่วน, กระบวนการแยกของผสมที่เป็นของเหลวหลายชนิดออกจากกัน โดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสาร  เมื่อทำให้ของผสมมีอุณหภูมิสูงขึ้น ของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำจะระเหยออกมาก่อน ส่วนของเหลวที่มีจุดเดือดสูงกว่าก็จะระเหยออกมาตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fractional polynomialsเศษส่วนของพหุนาม, เศษส่วนที่มีเศษและส่วนเป็นพหุนาม เช่น 3x - 1 ≠ 0 ,                                                                                                                  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yet every scientific instrument confirms the IPV was out of contact for only a fraction of a second.แต่ยืนยันทุกเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ ไอพีวี ออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ เพียงเสี้ยววินาที Contact (1997)
A fraction of a second Earth time, yes.ส่วนของเวลาโลกที่สองใช่ Contact (1997)
Fraction of the price of diamonds from a mine.ราคาเสี่ยวหนึ่งของเพรชที่ขุดจากเหมือง Lost Son (2004)
That's three frames. It's a fraction of a second. Whatever that thing is, it can move.มีสามเฟรม เป็นส่วนย่อยของวินาที สิ่งนั้นมันเคลื่อที่ได้ Wendigo (2005)
How can this be? We saw but a fraction of the monster that is Xerxes' army.เจ้ายิ้มทำอะไร ? 300 (2006)
To live out the rest of my life between two fractions of a second.เพื่อใช้ชีวิตที่เหลือ ระหว่างเสี้ยววินาที Cashback (2006)
If he moves even a fraction of an inch,it could kill him.ถ้าเขาขยับแค่นิ้วเดียว,ก็อาจถึงตาย A Change Is Gonna Come (2007)
You're still a fraction close. Just- - Just back off, just one....คุณนั่งใกล้ผมเกินไป ถอยไปหน่อย ... Music and Lyrics (2007)
And if just one detail was a fraction off? ? 2012 Doomsday (2008)
When a person's stabbed once or twice the tissue will usually retain a small fraction of the knife detail, but because Stev here was stabbed several times and in motion his wounds collectively will retain a large amount of the knife detail.เมื่อคนเราถูกแทงครั้งหรือสองครั้ง เนื้อเยื่อจะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของมีดไว้ แต่เพราะสตีฟโดนแทงหลายต่อหลายครั้ง แล้วก็ในการเคลื่อนไหว แผลของเขาจะเก็บ รายละเอียดของมีดไว้เยอะมาก Cheating Death (2008)
Temperature goes up a fraction of a degree, makes them disoriented?อุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อย จะทำให้มันสับสนงั้นหรอ The Happening (2008)
Now, if you were interested in science, you would know facts like the human nose and ears grow a fraction of an inch each year.ถ้าเธอสนใจวิทยาศาสตร์ล่ะก็ เธอจะรู้ข้อเท็จจริงที่ว่า จมูกและหูของมนุษย์ เติบโตขึ้นหนึ่งส่วนของหนึ่งนิ้วทุกๆ ปี The Happening (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fractionCount as one fractions of half a yen and over, but ignore those of less.
fractionHe did it in only a fraction of a second.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนย่อย(n) fraction, See also: component
เศษ(n) fraction, Syn. เศษส่วน, Example: นกพื้นเมืองของคิวบามีลำตัวยาวประมาณสองนิ้ว หนักเพียงเศษหนึ่งส่วนสิบออนซ์, Count Unit: จำนวน, Thai Definition: ส่วนที่เหลือจากการหาร, Notes: (สันสกฤต)
เศษสตางค์(n) fractional currency, Example: หนุ่มน้อยกำลังควานหาเศษสตางค์ในกระเป๋า, Thai Definition: เหรียญราคาน้อย
เศษส่วน(n) fraction, Example: เทปจะค่อยๆ หยุดการอ่านลงทีละน้อย โดยใช้เพียงเศษส่วนของวินาทีที่จะหยุดการอ่านลง, Count Unit: จำนวน, Thai Definition: จำนวน 2 จำนวน หรือนิพจน์ 2 นิพจน์ที่เขียนในรูปของผลหารโดยไม่ต้องหารต่อไป, Notes: (คณิตศาสตร์)
ส่วน(n) fraction, Syn. เศษย่อย, Example: อาหารจานแค่นี้ ใส่น้ำตาลแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนก็พอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
แบ่งเป็นงวด[baeng pen ngūat] (v, exp) FR: échelonner ; fractionner
หาง[hāng] (n) EN: tailings ; lower fractions of fractional distillation
การฝ่าฝืน[kān fāfeūn] (n) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction  FR: infraction [f]
การฝ่าฝืนกฎจราจร[kān fāfeūn kot jarājøn] (n, exp) FR: infraction au code de la route [f] ; infraction de roulage [f] (Belg.)
การฝ่าฝืนกฎหมาย[kān fāfeūn kotmāi] (n, exp) EN: infraction
การหักเห[kān hakhē] (n) EN: refraction  FR: réfraction [f]
การละเมิด[kān lamoēt] (n, exp) EN: disobedience ; tort ; infraction
กระทำผิดกฎหมาย[kratham phit kotmāi] (v, exp) EN: break a law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend  FR: violer la loi ; commettre une infraction
เลขชี้กำลังเป็นเศษส่วน[lēkchīkamlang pen sētsuan] (n, exp) EN: fractional index ; fractional exponent

CMU English Pronouncing Dictionary
FRACTION F R AE1 K SH AH0 N
FRACTIONS F R AE1 K SH AH0 N Z
FRACTIONAL F R AE1 K SH AH0 N AH0 L
FRACTIONALLY F R AE1 K SH AH0 N AH0 L IY0
FRACTIONALLY F R AE1 K SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fraction (n) frˈækʃən (f r a1 k sh @ n)
fractions (n) frˈækʃənz (f r a1 k sh @ n z)
fractional (j) frˈækʃənəl (f r a1 k sh @ n @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分数[fēn shù, ㄈㄣ ㄕㄨˋ, / ] fraction; score, #6,753 [Add to Longdo]
馏分[liú fèn, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄣˋ, / ] fraction (of a distillate); key (one component part of a distillate), #41,294 [Add to Longdo]
分馏[fēn liú, ㄈㄣ ㄌㄧㄡˊ, / ] fractional distillation, #92,279 [Add to Longdo]
辅币[fǔ bì, ㄈㄨˇ ㄅㄧˋ, / ] fractional currency, #121,438 [Add to Longdo]
畸零[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, ] fractional part of a real number; odd fractional remnant; lone person; solitary [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfallsatz {m}fraction failure [Add to Longdo]
Bruch {m}; Bruchteil {m} | Brüche {pl}; Bruchteile {pl} | im Bruchteil einer Sekundefraction | fractions | in a fraction of a second [Add to Longdo]
Bruch {m} [math.] | echter Bruchfraction | proper fraction [Add to Longdo]
Bruchstrich {m} | Bruchstriche {pl}fraction bar; fraction line | fraction bars [Add to Longdo]
Bruchzahl {f}fraction number [Add to Longdo]
Bruchzahlen {pl}fraction numbers [Add to Longdo]
Teilbetrag {m}fraction amount; instalment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
ごく一部;極一部[ごくいちぶ, gokuichibu] (exp) small fraction; small proportion [Add to Longdo]
ジオプトリー;ジオプタ[jioputori-; jioputa] (n) diopter (optical unit of refraction in lenses) (ger [Add to Longdo]
フラクショナル[furakushonaru] (n) {comp} fractional [Add to Longdo]
フラクション[furakushon] (n) fraction [Add to Longdo]
フラクション活動[フラクションかつどう, furakushon katsudou] (n) fraction activity [Add to Longdo]
モル分率[モルぶんりつ, moru bunritsu] (n) molar fraction [Add to Longdo]
リフレクションマッピング[rifurekushonmappingu] (n) {comp} refraction mapping [Add to Longdo]
異方性度[いほうせいど, ihouseido] (n) fractional anisotropy [Add to Longdo]
仮分数[かぶんすう, kabunsuu] (n) improper fraction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
フラクショナル[ふらくしょなる, furakushonaru] fractional [Add to Longdo]
小数[しょうすう, shousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
連分数[れんぶんすう, renbunsuu] continued fraction [Add to Longdo]
回折[かいせつ, kaisetsu] diffraction [Add to Longdo]
分数[ぶんすう, bunsuu] fraction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fraction
   n 1: a component of a mixture that has been separated by a
      fractional process
   2: a small part or item forming a piece of a whole
   3: the quotient of two rational numbers
   v 1: perform a division; "Can you divide 49 by seven?" [syn:
      {divide}, {fraction}] [ant: {multiply}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top