ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forelle

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forelle-, *forelle*
German-Thai: Longdo Dictionary
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forelle {f} [zool.] | Forellen {pl}trout | trout [Add to Longdo]
Bachforelle {f} [zool.]brook trout [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Die Forelle) A Trout is uh... Perhaps my favorite.ปลาเทราท์อาจจะเป็นผลงานชิ้นโปรดของผม Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Trout?Forellen? The Big Country (1958)
But I threw it back. I'm only interested in trouts.Mich interessieren nur Forellen. It Happened in Broad Daylight (1958)
Then I suggest you catch a trout.Dann würde ich doch eine Forelle fangen! It Happened in Broad Daylight (1958)
You could catch a common whitefish, because it's vegetarian- Einen Aalbock. Weil er ein Vegetarier ist. Und eine Forelle? It Happened in Broad Daylight (1958)
- And a trout? - A trout is a predator.- Eine Forelle ist ein Raubfisch. It Happened in Broad Daylight (1958)
I'm a trout man, but this is a new wrinkle I'm gonna try.Ich bin mehr für Forellen, aber das will ich auch versuchen. Anatomy of a Murder (1959)
-The brook trout. A little trouty, but quite good.Bachforelle. die ist ganz gut. North by Northwest (1959)
Brook trout.Bachforelle. North by Northwest (1959)
- Trout fishing in a clean mountain stream.- Forellenfischen, in einem klaren Bergbach. On the Beach (1959)
He told me that somebody brought pressure to bear... and got the trout season moved up.Er meinte, jemand habe seine Beziehungen spielen lassen. Die Forellensaison ist vorgezogen worden. On the Beach (1959)
If were having traffic then we'd better get cracking.Wenn wir Forellen essen wollen, sollten wir uns beeilen. The Grass Is Greener (1960)
He talked about his ex-wife during the appetizer, his divorce during the trout, and my divorce during the soufflé.Bei der Vorspeise erzählte er von seine Exfrau, bei der Forelle von seiner Scheidung, beim Souffle von meiner Scheidung. The Lions Are Loose (1961)
It is trout-time.Es ist Forellen-Zeit. The Devil and the Ten Commandments (1962)
- Master Bennosuke... pays a visit to the Kandabashi mansion of the Honorable Lord Doi to present fresh river trout from the Shirakawa River, which arrived from our domain.Meister Bennosuke stattet dem Kandabashi-Haus Lord Dois einen Besuch ab, um ihm frische Forellen aus dem Shirakawa-Fluss zu bringen, der durch unseren Herrschaftsbereich fließt. Harakiri (1962)
Already in imagination, he catches trout and all the activities of the English gentleman.Er freut sich schon darauf, Forellen zu fangen und sich allen Liebhabereien eines englischen Gentleman hinzugeben. Lawrence of Arabia (1962)
- Not to mention the 400 acres and the croquet field, and the trout hatchery.- Und natürlich die 150 Hektar Land das Krocket-Feld und die Forellenzucht. Irma la Douce (1963)
Ι fished my trout out of a tank in front of my customers.Also, ich habe die Forellen immer vor den Augen des Kunden aus dem Aquarium gefischt. Muriel, or the Time of Return (1963)
When fishing for trout, the fish should have a minimum length of...- "Laut Polizeiverordnung vom 8. März 1927 beträgt die Mindestlänge von Forellen, so genanntes Brittelmaß..." Das geht noch weiter! The Troops of St. Tropez (1964)
Bass, trout, bluegills?Barsch, Forelle, Sonnenbarsch? Man's Favorite Sport? (1964)
Trout, just like you suggested.Forellen, wie Sie gesagt haben. Man's Favorite Sport? (1964)
- I suggest you go for trout. - Trout.Ich würde sagen Forellen. Man's Favorite Sport? (1964)
If you specialise on trout or bass, you have more chance of getting the big one.Bei Forelle oder Barsch haben Sie mehr Chancen auf einen großen Fisch. Man's Favorite Sport? (1964)
I don't wanna keep those trout waiting.Ich will die Forellen nicht warten lassen. What a Way to Go! (1964)
How about the gold?Ja, was ist denn jetzt los? Es gibt dort die größten Forellen, die man je gesehen hat. My Master, the Rich Tycoon (1966)
- I trade it for two trout.- Ich gebe dir 2 Forellen dafür. Les patates (1969)
Some natives and some bullheads.Forellen und Katzenwelse. Hungrig? Lawman (1971)
Grilled sardines, filet of sole, fried whiting, brown buttered skate, quenelles of pike Nantua style, boiled trout...Gegrillte Sardinen, Seezungenfilet, gebratenen Weißfisch, Butterrochen, Fischklößchen Nantua, gekochte Forelle... The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)
And kingfishers swooped and darted about, their shadows racing over the brown trout.Eisvögel sausten pfeilschnell durch die Luft, ihre Schatten jagten über den braunen Forellen hinweg. Frenzy (1972)
Well, I'll catch you a big trout soon as we get to the mountains.In den Bergen fange ich eine Forelle für dich. Badlands (1973)
Everybody loves trout.Forellen mögen alle gern. Badlands (1973)
Certain things should be obvious, my friends, like a trout in the milk.Das dürfte offensichtlich sein, wie die Forelle in der Milch. A Trout in the Milk (1973)
"A trout in the milk." Beautiful.Wie die Forelle in der Milch. A Trout in the Milk (1973)
I've got my mouth all set for a trout dinner you're gonna lay out.Du hast frische Forellen versprochen. Legion of the Lost (1973)
- Sore? No, I'm not sore. I'm happy you're here.- Nein, Forelle blau schmeckt prima. Legion of the Lost (1973)
Fish, bananas, old pajamas Mutton, beef and trout.Fisch, Bananen, alte Pyjamas Hammel, Rindfleisch und Forellen The Light Entertainment War (1974)
Fish, bananas, old pajamas Mutton, beef and troutFisch, Bananen, alte Pyjamas Hammel, Rindfleisch und Forellen The Light Entertainment War (1974)
Fish, bananas, old pajamas Mutton, beef and trout.Fisch, Bananen, alte Pyjamas Hammel, Rindfleisch und Forellen The Light Entertainment War (1974)
A steelhead, man.Eine Regenbogenforelle. Thunderbolt and Lightfoot (1974)
- Trout, up at Bear Lake.- Forelle, oben am Bear Lake. Pariah (1975)
Trout.Forelle. Pariah (1975)
Trout season hasn't opened yet.Es ist noch keine Forellensaison. Pariah (1975)
Your star trout's got a lot of muscle.Die Regenbogenforelle ist ganz schön muskulös. Funny Lady (1975)
You really go for the trout.Die Forelle gefällt dir echt? Funny Lady (1975)
Trout too?Forellen auch? Hotel Pacific (1975)
Trout?Forellen? Hotel Pacific (1975)
Come and die, you Italian pig.Küss die Bachforellen. Il soldato di ventura (1976)
"For rose-moles all in stipple upon trout that swim""Für die roten Pünktchen auf der Forelle im Bach" The Fox (1976)
The Evolution of Trout Fishing.Die Entwicklung des Forellenfangs. The Man Who Loved Women (1977)
Have you seen a bigger lake trout than this around here?Habt ihr schon mal eine größere Seeforelle als diese hier gesehen? Telefon (1977)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top