ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flatness

F L AE1 T N AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flatness-, *flatness*, flatnes
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flatnessอารมณ์เรียบ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเรียบ(n) flatness, See also: smoothness, plainness, Syn. ความราบเรียบ, Ant. ความขรุขระ, ความไม่เรียบ, Example: มนุษย์ในสมัยก่อนมีความสามารถในการขัดเครื่องมือหินให้มีความเรียบเกลี้ยงเกลาขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่น่าสนใจ[khwām mai nāsonjai] (n) EN: aridity ; flatness
ความน่าเบื่อ[khwām nābeūa] (n) EN: boringness ; aridity ; banality ; flatness ; commonplaceness  FR: ennui [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLATNESS F L AE1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flatness (n) flˈætnəs (f l a1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
平ら[たいら, taira] (adj-na,n) flatness; level; smooth; calm; plain; sitting tailor fashion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flatness
   n 1: the property of having two dimensions [syn: {two-
      dimensionality}, {flatness}, {planeness}]
   2: a want of animation or brilliance; "the almost self-conscious
     flatness of Hemingway's style"
   3: a deficiency in flavor; "it needed lemon juice to sharpen the
     flatness of the dried lentils"
   4: the property of having little or no contrast; lacking
     highlights or gloss [syn: {flatness}, {lusterlessness},
     {lustrelessness}, {mat}, {matt}, {matte}]
   5: inactivity; showing an unusual lack of energy; "the general
     appearance of sluggishness alarmed his friends" [syn:
     {languor}, {lethargy}, {sluggishness}, {phlegm}, {flatness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top