ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flatfoot

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flatfoot-, *flatfoot*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flatfoot; pes planusเท้าแบน [มีความหมายเหมือนกับ splayfoot ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flatfootเท้าแบน [การแพทย์]
Flatfoot, Rigidเท้าแบนชนิดตึงแข็ง [การแพทย์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bulle {m} | Bullen {pl}flatfoot [slang] | flatfoots [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
扁平足[へんぺいそく, henpeisoku] (n) flatfoot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flatfoot
   n 1: a policeman who patrols a given region [syn: {flatfoot},
      {patrolman}]
   2: a foot afflicted with a fallen arch; abnormally flattened and
     spread out [syn: {flatfoot}, {splayfoot}, {pes planus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top