ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flags

F L AE1 G Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flags-, *flags*, flag
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flagship(n) เรือสำคัญที่มีผู้บัญชาการทหารของกองทัพเรืออยู่
flagstaff(n) เสาธง, Syn. flagpole
flagstone(n) แผ่นหินสำหรับปูพื้น, Syn. paving stone, block

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flagshipn. เรือธง,เรือที่มีผู้บังคับการกองเรืออยู่,เรือโดยสารขนาดใหญ่
flagstaffn. เสาธง -pl. -flagstaves,flagstaffs
flagstonen. แผ่นหิน,แผ่นหินสำหรับปูพื้น., Syn. flag

English-Thai: Nontri Dictionary
flagship(n) เรือธง
flagstone(n) หินปูพื้น,กระเบื้องปูพื้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flagstone; flagหินแผ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flagsธง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flagsBy the way, this week - no matter what flags are set - it's a certainty that there will be no ecchi scenes. You'll just have to bear with it a while.
flagsHe moved the flags up and down.
flagsI am sure that more flags were burned as a result of Congress passing that law than had ever been burned before.
flagsJapanese flags were flying.
flagsOne that day, Japanese flags were flying.
flagsThe fronts of the houses were hung with flags.
flagsThe streets were decorated with flags.
flagsThey waved flags all together.
flagsThey waved flags to welcome the princess.
flagsWe put up the flags on national holidays.
flagsWe've destroyed the enemy flagship!
flagsWe waved flags to welcome members of our baseball team.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสาธง(n) flagstaff, See also: flag pole, Syn. เสาธงชาติ, Example: นักบอลวิ่งกันฝุ่นตลบตรงสนามหน้าเสาธงของโรงเรียน, Count Unit: ต้น
เรือธง(n) flagship, See also: flag, Example: เรือธงส่งอาณัติสัญญาณให้เข้าโจมตี, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือรบที่มีนายพบเรือเป็นผู้บังคับบัญชา เป็นเรือที่หมู่รบเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประดับธง[pradap thong] (v, exp) EN: decorate with flags ; deck with flags
เรือธง[reūathong] (n) EN: flagship
เสาธง[sao thong] (n, exp) EN: flagstaff ; flagpole ; flagpost  FR: mât [m] ; hampe de drapeau [f]
ว่าน[wān] (n) EN: general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs  FR: amome [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAGS F L AE1 G Z
FLAGSHIP F L AE1 G SH IH2 P
FLAGSTAR F L AE1 G S T AA2 R
FLAGSHIPS F L AE1 G SH IH2 P S
FLAGSTAFF F L AE1 G S T AE2 F
FLAGSTONE F L AE1 G S T OW2 N
FLAGSTAFFS F L AE1 G S T AE2 F S
FLAGSTONES F L AE1 G S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flags (v) flˈægz (f l a1 g z)
flagship (n) flˈægʃɪp (f l a1 g sh i p)
flagships (n) flˈægʃɪps (f l a1 g sh i p s)
flagstaff (n) flˈægstaːf (f l a1 g s t aa f)
flagstone (n) flˈægstoun (f l a1 g s t ou n)
flagstaffs (n) flˈægstaːfs (f l a1 g s t aa f s)
flagstones (n) flˈægstounz (f l a1 g s t ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旗舰[qí jiàn, ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] flagship, #8,608 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニアピン[niapin] (n) (1) near pin (golf); closest to pin (flagstick); (2) close (closest) answer or figure [Add to Longdo]
牙纛[がとう, gatou] (n) flagstaff decorated with ivory carried by the emperor or a general [Add to Longdo]
竿(P);棹[さお, sao] (n) (1) rod; pole; (2) (esp. 棹) neck (of a shamisen, etc.); shamisen; (3) beam (i.e. the crossbar of a balance); (4) single line (esp. as a flying formation for geese); (5) (sl) penis; (ctr) (6) counter for flags (on poles); counter for long, thin Japanese sweets (e.g. youkan); (P) [Add to Longdo]
旗竿[はたざお, hatazao] (n) (1) flagstaff; flagpole; (2) (uk) arabis (any plant of genus Arabis, esp. tower mustard, Arabis glabra); rock cress [Add to Longdo]
旗艦[きかん, kikan] (n) flagship [Add to Longdo]
旗二流;旗二旒[はたにりゅう, hataniryuu] (n) two flags [Add to Longdo]
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] (n) {comp} leading product; flagship product; top product [Add to Longdo]
切り石;切石[きりいし, kiriishi] (n) hewn stone; quarried stone; ashlar; flagstone [Add to Longdo]
総本店[そうほんてん, souhonten] (n) (See 本店・1) central head office; home head office; flagship store [Add to Longdo]
本店[ほんてん(P);ほんだな, honten (P); hondana] (n) (1) (See 支店) head office; flagship store; main store; (2) this store; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top