ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filtrate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filtrate-, *filtrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filtrate(n) ของเหลวหรือแก๊ซที่ผ่านการกรอง
filtrate(vi) กรอง, Syn. filter
filtrate(vt) กรอง, Syn. filter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filtrate(ฟิล'เทรท) n.ของเหลวที่ผ่านการกรองแล้ว vt.,vi. กรอง., See also: filtratable adj. filtration n., Syn. filter
infiltrate(อินฟิล'เทรท) v. ซึมทะลุ,แทรกซึม n. สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป., See also: infiltrative adj. infiltrator n., Syn. pervade, permeate

English-Thai: Nontri Dictionary
infiltrate(vt) แทรกซึม,ซึมทะลุ,ผ่านการกรอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filtrateกรอง,สิ่งกรอง,สกัด,น้ำกรอง [การแพทย์]
filtrateของเหลวที่กรองได้, ของเหลวที่ผ่านตัวกรองออกไปได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Filtrate, Cultureน้ำกรองจากการเลี้ยงเชื้อ [การแพทย์]
Filtrate, Glomerularน้ำกรองจากโกลเมอรูลัส,น้ำกรอง,สิ่งที่กรองผ่านโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Filtrate, Protein Freeน้ำกรองที่ไม่มีโปรตีน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ดลอด[letløt] (v) EN: sneak ; escape by stealth ; slip ; infiltrate  FR: s'esquiver ; s'échapper
แทรก[saēk] (x) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce  FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกซึม[saēkseum] (v) EN: infiltrate ; permeate ; be abundant  FR: s'imprégner ; s'imbiber
สิ่งกรอง[sing krøng] (n, exp) EN: filtrate

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filtrate (n) fˈɪltrɛɪt (f i1 l t r ei t)
filtrate (v) fˈɪltrˈɛɪt (f i1 l t r ei1 t)
filtrated (v) fˈɪltrˈɛɪtɪd (f i1 l t r ei1 t i d)
filtrates (n) fˈɪltrɛɪts (f i1 l t r ei t s)
filtrates (v) fˈɪltrˈɛɪts (f i1 l t r ei1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滤液[lǜ yè, ㄌㄩˋ ㄧㄝˋ, / ] filtrate, #36,758 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
濾液;ろ液[ろえき, roeki] (n) filtrate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filtrate
   n 1: the product of filtration; a gas or liquid that has been
      passed through a filter
   v 1: remove by passing through a filter; "filter out the
      impurities" [syn: {filter}, {filtrate}, {strain}, {separate
      out}, {filter out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top