ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flats

F L AE1 T S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flats-, *flats*, flat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flats(n) รองเท้าส้นเตี้ย, Syn. flatties, Ant. high heels

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flatsA row of old houses is being destroyed to make way for new flats.
flatsFrom time to time, a proposal to pull down a much-loved old building to make room for a new block of flats, raises a storm of angry protest.
flatsRows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.
flatsThey had been living where they could, sharing flats and baths, and kitchens, for some years.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กกลังกา[kok langkā] (n, exp) EN: Umbella plant, Flatsedge

CMU English Pronouncing Dictionary
FLATS F L AE1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flats (n) flˈæts (f l a1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
磚子苗;莎草[くぐ;いぬくぐ(磚子苗);イヌクグ;クグ, kugu ; inukugu ( sen ko nae ); inukugu ; kugu] (n) (uk) Pacific island flatsedge (Cyperus cyperoides) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  flats
      n 1: footwear (shoes or slippers) with no heel (or a very low
           heel)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top