ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explosions

IH0 K S P L OW1 ZH AH0 N Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explosions-, *explosions*, explosion
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explosionsระเบิด,การระเบิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Motorbike Engines Racing, Explosions On TV ][รถมอเตอร์ไซด์เครื่องยนต์แข่งระเบิดในทีวี] Pulp Fiction (1994)
- [ Yawns ] - [ Motorcycle Engines, Explosions Continue ]- [yawns] - [เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ระเบิด Continue] Pulp Fiction (1994)
It's a little early in the morning for explosions and war.มันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในตอนเช้าในการเกิดระเบิดและสงคราม Pulp Fiction (1994)
I thought it was the fireworks the explosions the highlights.ผมคิดว่ามันเป็นพลุลูกใหญ่ การปะทุ แสงสาดจ้าไปทุกที่ Dark Harbor (1998)
The first explosions tore open the entire medical section.ระเบิดชุดแรกฉีก ห้องวิจัยแพทย์ ออกเป็นชิ้นๆ V for Vendetta (2005)
Explosions everywhere!ที่สุดในชีวิต Transformers (2007)
Explosions are the result of chemical reactions happening almost instantaneously.การระเบิดเป็นผลมาจากเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ที่เกิดขึ้นในทันที Crazy Handful of Nothin' (2008)
When the explosions happened at the Royal Villa, some of my men were present.ตอนที่เกิดระเบิดที่วังหลวง /Nคนของข้าอยู่ที่นั่น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The one who set off the explosions at the palace was Hong Gil Dong!คนที่เข้าไปก่อเหตุวางระเบิดภายในพระราชวังก็คือ ฮงกิลดง! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Yes, Your Majesty, it was passed in as an answer before the explosions went off.พะยะค่ะ, ฝ่าบาท มันถูกแปะอยู่ในกระดาษคำตอบก่อนที่การระเบิดจะเกิดขึ้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
There were no explosions 'till after we hit the ground.ไม่มีการระเบิด จนกระทั่งเรากระแทกพื้น Passengers (2008)
No, the sad thing is, accidental meth lab explosions are pretty usual.ไม่ สิ่งที่น่าเศร้าก็คือ การระเบิด ในห้องทดลองพวกนี้ต่างเสียหายหนักมาก Emotional Rescue (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explosionsThe shocks of several explosions were felt for miles.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLOSIONS IH0 K S P L OW1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explosions (n) ˈɪksplˈouʒnz (i1 k s p l ou1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards [Add to Longdo]
Explosionsort von Atomwaffen [mil.]ground zero [Add to Longdo]
Explosionsschutz {m}explosion protection [Add to Longdo]
Explosionszeichnung {f}blown-up drawing [Add to Longdo]
explosionsgeschützt {adj}explosion-proof [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] explosionsartig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top