ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhaustion

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhaustion-, *exhaustion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhaustion(n) ความเหนื่อยอ่อน, See also: ความอ่อนเพลีย, การสิ้นสภาพ, การหมดแรง, การใช้กำลังหมด, Syn. fatigue, lasstitude, weariness

English-Thai: Nontri Dictionary
exhaustion(n) การใช้หมด,ความหมดแรง,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exhaustionการหมดแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exhaustion, heatการหมดแรงเพราะร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhaustionหมดแรง [การแพทย์]
Exhaustion of administrative remediesการแก้ไขความเสียหายให้ครบขั้นตอนก่อนฟ้องคดีปกครอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rumor of exhaustion and voice strain are swirling around the singing sensation.ข่าวลือถึงความเหนื่อย แล้วเสียงเแกว่งไม่ตรงโน๊ต Alvin and the Chipmunks (2007)
That includes heat exhaustion or crohn's disease.ไม่ว่าจะไข้ขึ้น หรือปวดท้อง Acafellas (2009)
And ends in exhaustion and emptiness.และจบลงด้วยความสิ้นแรง และความว่างเปล่า Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I look at you with an expression of exhaustion and ever so slight amusement.ฉันจะมองหน้านาย ด้วยสีหน้าเหนื่อยหน่าย The Precious Fragmentation (2010)
It seems as if you're suffering from severe exhaustion and dehydration.ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยสบาย จากอาการอ่อนเพลีย และ ขาดน้ำ Dirty Rotten Scandals (2012)
No more pain and exhaustion and waking up every morning.. Already wishing it was over.ไม่มีความเจ็บ ทุกข์ทรมาน หรือการตื่นเช้ามาแล้วรับรู้ว่านี่คือจุดจบ Me Before You (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exhaustionA sailor saw his fellow sailor sink from exhaustion.
exhaustionCollapse from exhaustion.
exhaustionThat is, total exhaustion. Body and soul completely knackered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหน็ดเหนื่อย(n) tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Example: เขารู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ต้องต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด, Thai Definition: การอ่อนเพลียเพราะออกแรงมาก
ความอ่อนเพลีย(n) exhaustion, See also: weakness, debility, weariness, tiredness, Example: ฉันม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย, Thai Definition: การหมดแรง, การหย่อนกำลัง
ความเหนื่อย(n) tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Syn. ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหน็ดเหนื่อย, Example: นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักจนกระทั่งถึงขีดที่เรียกว่าหายใจหอบ ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อย, Thai Definition: ความรู้สึกอ่อนแรงและอิดโรย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเหนื่อย[khwām neūay] (n) EN: tiredness ; exhaustion ; wearifulness ; fatigue  FR: fatigue [f] ; lassitude [f]
ความอ่อนเพลีย[khwām ønphlīa] (n, exp) EN: exhaustion  FR: faiblesse [f]
ภาวะหมดแรง[phāwa mot raēng] (n, exp) EN: exhaustion  FR: épuisement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHAUSTION IH0 G Z AO1 S CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhaustion (n) ˈɪgzˈɔːstʃən (i1 g z oo1 s ch @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚脱[xū tuō, ㄒㄩ ㄊㄨㄛ, / ] exhaustion; collapse from dehydration, #31,477 [Add to Longdo]
竭尽[jié jìn, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] exhaustion, #34,268 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
困憊[こんぱい, konpai] (n,vs) exhaustion; fatigue [Add to Longdo]
消耗[しょうもう(P);しょうこう, shoumou (P); shoukou] (n,vs) exhaustion; consumption; waste; dissipation; (P) [Add to Longdo]
尽くす[つくす, tsukusu] (v5s) (1) to exhaust; to run out; (2) to devote; to serve (a person); to befriend; (aux-v) (3) to do to exhaustion; (P) [Add to Longdo]
脱力[だつりょく, datsuryoku] (n,vs) exhaustion; draining of strength [Add to Longdo]
脱力感[だつりょくかん, datsuryokukan] (n) ennui; languishing; feeling of exhaustion; lassitude; lethargy [Add to Longdo]
熱ばて[ねつばて, netsubate] (n) heat exhaustion [Add to Longdo]
熱疲労[ねつひろう, netsuhirou] (n) (1) thermal fatigue (e.g. in structures); (2) (See 熱ばて,熱疲憊) heat exhaustion [Add to Longdo]
熱疲憊[ねつひはい, netsuhihai] (n) heat exhaustion [Add to Longdo]
疲弊[ひへい, hihei] (n,vs) exhaustion; impoverishment; ruin; (P) [Add to Longdo]
疲労困憊[ひろうこんぱい, hiroukonpai] (n,vs) total exhaustion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhaustion
   n 1: extreme fatigue
   2: serious weakening and loss of energy [syn: {debilitation},
     {enervation}, {enfeeblement}, {exhaustion}]
   3: the act of exhausting something entirely

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top