ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enraged

EH0 N R EY1 JH D   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enraged-, *enraged*, enrag, enrage
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enragedโกรธจัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was enraged at the injustice I felt when you framed me...ผมรู้สึกโมโห ถึงความไม่ยุติธรรม ตอนที่คุณใส่ร้ายผม Confession (2013)
The women could have enraged him by rejecting his advances.สาวๆอาจจะทำให้เขาโกรธ ด้วยการปฏิเสธตอนเขามาจีบ Broken (2013)
He must be enraged he wasn't able to carry the murder out as planned.เขาไม่สามารถทำการฆาตกรรม ตามแผนที่วางไว้ได้ Divining Rod (2012)
Losing his victim has likely enraged the unsub.การเสียเหยื่อไป คงทำให้อันซับโกรธมาก Foundation (2012)
Am I the only person enraged by the fact that corporations are taking human form?องค์กรใช้สิทธิครอบงำความเป็นมนุษย์? Digital Exploration of Interior Design (2012)
The audience was so enraged at having a disabled person in their midst, you know what they did?ผู้ชมดูโกรธเกรี้ยว ที่เห็นคนไม่สมประกอบ นั่งดูโชว์ร่วมกับพวกเขา คุณรู้มั้ยพวกเขาทำอะไร? The Rocky Horror Glee Show (2010)
Look at the way he rams her! Like an enraged bull!ดูวิธีที่เค้ากระทุ้งเธอสิ อย่างกับกระทิงดุแหนะ Legends (2010)
The defeat of Cao's forces enraged Cao.ความฟ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้โจโฉโกรธ. Three Kingdoms (2008)
Some are wives enraged by the betrayal Of those they trusted.บางคนเป็นภรรยาที่กริ้วโกรธ เพราะถูกหักหลัง จากคนที่เธอไว้ใจ There's Always a Woman (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enragedDon't you know he is enraged at your insult?
enragedSo. Having had all that done to him it would be stranger if he wasn't enraged.
enragedThe members of the opposition party were enraged against the bill.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
แค้นใจ[v.] (khaēnjai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged   FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
กราดเกรี้ยว[adj.] (krātkrīo) EN: furious ; enraged   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENRAGED    EH0 N R EY1 JH D
ENRAGED    IH0 N R EY1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enraged    (v) ˈɪnrˈɛɪʤd (i1 n r ei1 jh d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] enraged [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] enraged; resentful; to hate; to desist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wutentbrannt {adj} | wutentbrannter | am wutentbranntestenenraged | more enraged | most enraged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブチ切れる;ぶち切れる[ブチきれる(ブチ切れる);ブチぎれる(ブチ切れる);ぶちきれる(ぶち切れる);ぶちぎれる(ぶち切れる), buchi kireru ( buchi kire ru ); buchi gireru ( buchi kire ru ); buchikireru ( buchi] (v1) (col) (See ブチ切れ) to be enraged; to flip out [Add to Longdo]
嚇怒;赫怒[かくど, kakudo] (n,vs) greatly enraged; furious [Add to Longdo]
激昂;激高[げっこう;げきこう, gekkou ; gekikou] (n,vs) excited; exasperated; indignant; rage; enraged [Add to Longdo]
切歯扼腕[せっしやくわん, sesshiyakuwan] (n,vs) being enraged (indignant, impatient); gnashing the teeth and clenching the arms on the breast (in anger or regret) [Add to Longdo]
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others [Add to Longdo]
憤る[むずかる, muzukaru] (v5r,vi) to be angry; to resent; to be enraged; to be indignant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enraged
   adj 1: marked by extreme anger; "the enraged bull attached";
       "furious about the accident"; "a furious scowl";
       "infuriated onlookers charged the police who were beating
       the boy"; "could not control the maddened crowd" [syn:
       {angered}, {enraged}, {furious}, {infuriated},
       {maddened}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top