ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

end point

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -end point-, *end point*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
end pointจุดปลาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
End Pointจุดหยุดปฏิกิริยา,จุดยุติ,จุดสมมูลย์,จุดสิ้นสุด,จุดสุดท้าย [การแพทย์]
end pointจุดยุติ, ภาวะที่อินดิเคเตอร์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนสังเกตเห็นได้ในกระบวนการไทเทรต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
End Point, Experimentalเอนพอยท์ที่ได้จากการทดลอง [การแพทย์]
End Point, Prematureจุดยุติก่อนจุดสมมูลย์ [การแพทย์]
End Point, Theoreticalเอนพอยท์ตามทฤษฎี [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดจบ[N] end, See also: end point, final part, termination, close, conclusion, Syn. วาระสุดท้าย, ตอนสุดท้าย, ตอนจบ, Ant. จุดเริ่มต้น, จุดกำเนิด, แหล่งกำเนิด, Example: ไม่ว่าจุดจบของสงครามจะออกมาในรูปไหนก็ตาม ฝ่ายบริหารของสหรัฐล้วนแต่ไม่สบายใจกันทั้งสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดจบ[n. exp.] (jut jop) EN: end ; end point ; final part ; termination ; close ; conclusion ; journey's end   FR: point final [m] ; conclusion [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サービスエンドポイント[, sa-bisuendopointo] (n) {comp} service end point [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 end point
   n 1: a place where something ends or is complete [syn: {end
      point}, {endpoint}, {termination}, {terminus}]
   2: the final point in a process [syn: {resultant}, {end point}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top