ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eels

IY1 L Z   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eels-, *eels*, eel
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wheelsman(วีลสฺ'เมิน) n. คนถือท้ายเรือ,คนถือพวงมาลัย,คนที่ขี่รถจักรยาน,คนขับรถยนต์ , pl.wheelsmen, Syn. wheelman

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eelsปลาไหล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those are the shrieking eels!เสียงร้องของปลาไหลทะเล The Princess Bride (1987)
I doubt you'll get such an offer from the eels.แต่หม่อมฉันว่า ท่านคงได้ข้อเสนออื่นจากปลาไหลทะเลด้วยล่ะมั้ง? The Princess Bride (1987)
(SCREAMING) She doesn't get eaten by the eels at this time.เธอไม่ได้ถูกปลาไหลทะเลกินในเวลานั้น The Princess Bride (1987)
"Those are the shrieking eels."เสียงร้องของปลาไหลทะเล The Princess Bride (1987)
There'd better not be eels in here.หวังว่าในนี้คงจะไม่มีปลาไหลนะ Love Actually (2003)
(Portuguese) Try not to disturb the eels.ระวังอย่าไปโดนปลาไหลล่ะ Love Actually (2003)
Go ahead, open it lt f eels too preciousเปิดออกดูเลยสิ ไม่กล้าเปิดดูเลยค่ะ Always - Sunset on Third Street (2005)
Marty Eels. Private Investigator.มาร์ตี้ เอลส์ นักสืบเอกชน Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Marty Eels. He's a private investigator.มาร์ตี้ เอลส์ เขาเป็นนักสืบเอกชน Mr. Monk and the Other Detective (2005)
We're not missing anything, Mr. Eels. We've got a C.S.I. Team here.เราไม่ได้พลาดอะไรทั้งนั้น คุณเอลส์ เรามีทีมงาน C.S.I อยู่ที่นี่ด้วย Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Adrian Monk, Natalie Teeger. This is Marty Eels.เอเดรียน มังก์ นาตาลี ทิกเกอร์ นี่คือมาร์ตี้ เอลส์ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Uh, Mrs. Eels? Hi.เอ่อ คุณนายเอลส์ สวัสดีครับ Mr. Monk and the Other Detective (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eelsSome people dislike eels because they look like snakes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
กลุ่ม[n.] (klum) EN: [classifier : reels, balls of string, rolls, skeins, groups of persons]   FR: [classificateur : bobines, écheveaux, pelotes, groupes de personnes]
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
เล่ม[n.] (lem) EN: [classifier : books, magazines ; knives, forks, spoons ; oxcarts ; wheels ; barrows]   FR: [classificateur : livres, magazines ; couteaux, fourchettes, cuillères ; charrettes à boeufs ; roues ; brouettes, charrettes à bras]
ล้มหัวทิ่ม[v. exp.] (lom hūa thim) EN: fall head first ; fall head over heels ; fall heels over head   
หนี้สินรุงรัง[adj.] (nīsin rungrang) EN: heavily in debt ; head over heels in debt   
ปากแข็ง[v. exp.] (pāk khaēng) EN: not to say what one thinks or feels ; not talking ; racalcitrant ; obdurate   FR: ne pas divulguer ses sentiments ; taiseux
ปล่อยแก่[v.] (plǿikaē) EN: pretend to be young ; act younger than one's age ; kick up one's heels   
ตามแจ[v. exp.] (tām jaē) EN: follow closely ; tail after ; shadow ; stick close ; be hot on the heels of   FR: suivre de près
ต้อย[adv.] (tøi) EN: closely ; on the heels of ; close behind   

CMU English Pronouncing Dictionary
EELS    IY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eels    (n) ˈiːlz (ii1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (n) what one has a mind to do; what one feels like (doing); being so minded; (with) that in mind [Add to Longdo]
でんぐり返る[でんぐりがえる, dengurigaeru] (v5r,vi) to turn a somersault; to turn over (topsy-turvy); to turn head over heels [Add to Longdo]
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei [Add to Longdo]
トーイン[, to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back) [Add to Longdo]
ハイヒール[, haihi-ru] (n) high heels; high-heeled shoes; (P) [Add to Longdo]
ピンヒール[, pinhi-ru] (n) stiletto (high heels) (wasei [Add to Longdo]
ホイールスピン[, hoi-rusupin] (n) wheelspin [Add to Longdo]
ワゴンモール[, wagonmo-ru] (n) plastic moulding over cables to prevent damage by wheels (wasei [Add to Longdo]
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp,v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition) [Add to Longdo]
海鰻[うみうなぎ, umiunagi] (n) (See 鰻) eel-like sea creature (i.e. saltwater eels, sea snakes, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top