ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extendible

EH2 K S T EH1 N D IH0 B AH0 L   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extendible-, *extendible*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา extendible มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *extendible*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extendibleดูextensible

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTENDIBLE    EH2 K S T EH1 N D IH0 B AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdehnbar; ausziehbar {adj}extendible; extendable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  extendible
      adj 1: capable of being lengthened [syn: {extendible},
             {extendable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top