ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exploded

IH0 K S P L OW1 D AH0 D   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exploded-, *exploded*, explod, explode
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And although Mr. Moon has not been available for questions, unconfirmed reports suggest he was responsible for building a water tank that exploded and flooded the building.โคอาล่าคลุ้มคลั่งทำลายโรงละคร และแม้ว่าคุณมูนจะไม่ได้มาตอบคำถามด้วยตัวเอง แต่มีแหล่งข่าวที่ไม่ยืนยันรายงานว่า Sing (2016)
I say again, the Deepwater Horizon has exploded and is on fire.ย้ำ เกิดระเบิดที่ดีพวอเทอร์ฮอไรซัน เเละไฟไหม้ Deepwater Horizon (2016)
Deepwater Horizon has exploded and is on fire.เกิดระเบิดที่ดีพวอเทอร์ฮอไรซัน เเละไฟไหม้ Deepwater Horizon (2016)
When trillions and trillions of molecules exploded from a pin head, were there rules dictating how to establish a universe?เมื่อล้านและล้านล้านโมเลกุล ระเบิดออกจากหัวเข็ม มีกฎที่ชี้ให้เห็นวิธี สร้างจักรวาลมั้ย? The Candidate (2015)
He exploded a bunch of old buildings around Gotham.เขาระเบิดตึกเก่ารอบเมืองก๊อตแธมหลายแห่ง Harvey Dent (2014)
When a star goes supernova in our galactic neighborhood... the debris from the exploded star pushes the heliosphere back towards the Sun.เศษซากจากดาวระเบิด ผลักดัน ทรงกลมฮีลีโอ กลับไปยังดวงอาทิตย์ ถ้ามันแข็งแรงพอที่จะผลักดันมัน Unafraid of the Dark (2014)
The Crab Nebula was once a giant star, ten times the mass of the Sun, until it exploded in a supernova.สิบครั้งมวลของดวงอาทิตย์ จนกว่ามันจะระเบิดในซูเปอร์โนวา ที่หัวใจของมันคือพัลซาร์, A Sky Full of Ghosts (2014)
Space itself exploded in a cosmic fire launching the expansion of the universe and giving birth to all the energy and all the matter we know today.พื้นที่ตัวเองระเบิดในไฟจักรวาล เปิดตัวการขยายตัวของจักรวาล และให้กำเนิดพลังงานทั้งหมด Standing Up in the Milky Way (2014)
Then the universe exploded into existence, and the remnants of these systems were forged into concentrated ingots.จากนั้นจักรวาลจึงระเบิดเกิดอุบัติ เศษสะเก็ดจากแต่ละเอกภาวะ หลอมอัดกันเป็นก้อนสสารหนาแน่นสูง Guardians of the Galaxy (2014)
I shit you not, it exploded when a seagull flew into the engine.ฉันอึคุณไม่ก็ระเบิด เมื่อนกนางนวลบินเข้าไปใน เครื่องยนต์ The Wolf of Wall Street (2013)
Eric Renard, crown prince of the Kronenberg family, was killed when his car exploded en route from the Vienna international airport.เอริค เรนาร์ด มกุฎราชกุมาร แห่งราชวงศ์โครเนนเบิร์ก ถูกลองปลงประชนม์โดยการวางระเบิดรถยนต์ ระหว่างทางกลับจากสนามบินเวียนนา PTZD (2013)
Eric Renard, crown prince of the Cronenberg family, was killed when his car exploded en route from the Vienna international airport.เอริค เรนาร์ด มกุฎราชกุมาร แห่งราชวงศ์โครเนนเบิร์ก เสียชีวิตขณะที่รถยนต์ของเขาระเบิด ในเส้นทางจากสนามบินนานาชาติเวียนนา A Dish Best Served Cold (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explodedAt that instant it exploded with a great noise.
explodedExploded with anger.
explodedHe exploded with anger.
explodedNo sooner had he struck the match than the bomb exploded.
explodedShe exploded with laughter.
explodedSome satellites have exploded or collided.
explodedThe anger of the people exploded, leading to a series of riots.
explodedThe audience exploded with laughter.
explodedThe plane exploded and plunged into the ocean, killing all the people on board.
explodedThe rocket was hardly up when it exploded.
explodedWhen the bomb exploded, I happened to be there.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLODED    IH0 K S P L OW1 D AH0 D
EXPLODED    IH0 K S P L OW1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exploded    (v) ˈɪksplˈoudɪd (i1 k s p l ou1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不発弾[ふはつだん, fuhatsudan] (n) unexploded ordnance; unexploded shell; unexploded bomb; UXO [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exploded
   adj 1: showing the parts of something separated but in positions
       that show their correct relation to one another; "the
       manufacturer provided an exploded view of the apparatus"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top