ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expired

IH0 K S P AY1 R D   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expired-, *expired*, expir, expire
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expired[ADJ] ซึ่งหมดอายุ, Syn. ended, lapsed

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expired Dateวันหมดอายุ,ระยะเวลาแสดงความคงสภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn´t know it was expired.ฉันไม่รู้ว่าบัตรหมดอายุ ไม่เคยใช้สักที Nothing to Lose (1997)
An expired community college student id.กูรู้ว่าบ้านมึงอยู่ไหน Fight Club (1999)
I'm sure the autopsy will show that commander Trapp expired almost immediately.ผมเบาใจ ที่เราหมดข้อสงสัย ความผิดเพื้ยนแบบนี้ มักจะเป็นจุดเริ่มของทฤษฏีสมคบคิด Yankee White (2003)
- They expired May of this year.- มันหมดอายุเดือนพฤษภาคนปีนี้ 50 First Dates (2004)
When the time expired, the door in front of you will be locked forever..เวลาหมดเมื่อไหร่ ประตูข้างหน้าคุณจะปิดตายไปตลอดกาล Saw II (2005)
The puts expired. I'm sorry, I'm not sure yet how much you've lost.ผมขอโทษ แต่ผมยังไม่แน่ใจว่าคุณขาดทุนเท่าไหร่ Casino Royale (2006)
I booked this room on my expired student pass code, so whatever decision you intend to make, I suggest you make it quickly.ฉันจองห้องนี้ไว้สำหรับ นักศึกษาหัวกะทิที่มีรหัสผ่าน ดังนั้น ไม่ว่าคุณคิดจะทำอะไรก็ตาม ฉันขอแนะนำให้คุณทำให้เร็วที่สุด Hollow Man II (2006)
Well... your tags are expired.ดี ทะเบียนคุณหมดอายุแล้วนะ Scan (2006)
Get this... Her visa expired two years ago.ฟังนะ วีซ่าเธอหมดอายุไปสองปีแล้ว Left Turn Ahead (2007)
And you're here on an expired visa.วีซ่าหมดอายุแล้วแต่คุณก็ยังอยู่ที่นี่ Left Turn Ahead (2007)
My guess is that he landed on something else and ultimately expired before tumbling into the water.ฉันคาดว่าเขาจะหล่นใส่อะไรบางอย่าง และตายก่อนที่จะถูกทิ้งในน้ำ 65 Million Years Off (2007)
His insurance expired.Not to me they don't, or they didn't before you existed for me. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expiredYour driver's license has expired.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมดอายุ [adj.] (mot-āyu) EN: expired   FR: périmé

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPIRED    IH0 K S P AY1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expired    (v) ˈɪkspˈaɪəd (i1 k s p ai1 @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
締め切る(P);閉め切る;〆切る;閉切る;締切る[しめきる, shimekiru] (v5r,vt) to close up; to shut up (e.g. behind doors); to cut off (e.g. because a deadline has expired); (P) [Add to Longdo]
未経過[みけいか, mikeika] (n) unexpired [Add to Longdo]
未経過保険料[みけいかほけんりょう, mikeikahokenryou] (n) prepaid insurance premium; unearned premium; unexpired premium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expired
   adj 1: having come to an end or become void after passage of a
       period of time; "an expired passport"; "caught driving
       with an expired license" [ant: {unexpired}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top