ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhibitionist

EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N IH0 S T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhibitionist-, *exhibitionist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhibitionist[N] ผู้ที่ชอบเรียกร้องความสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhibitionist(เอคซะบิเชิน' นิสทฺ) n. ผู้ชอบแสดงออก,ผู้ชอบอวด,ผู้ชอบอวดอวัยวะสืบพันธุ์ของตนแก่ผู้อื่น., See also: exhibitionistic adj.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHIBITIONIST    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N IH0 S T
EXHIBITIONISTS    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhibitionist    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənɪst (e2 k s i b i1 sh @ n i s t)
exhibitionists    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənɪsts (e2 k s i b i1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exhibitionist {m} | Exhibitionisten {pl}exhibitionist | exhibitionists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
露出狂[ろしゅつきょう, roshutsukyou] (n) exhibitionist; flasher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhibitionist
   n 1: someone with a compulsive desire to expose the genitals
      [syn: {exhibitionist}, {flasher}]
   2: someone who deliberately behaves in such a way as to attract
     attention [syn: {exhibitionist}, {show-off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top