ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excuses

IH0 K S K Y UW1 S IH0 Z   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excuses-, *excuses*, excuse
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excusesDon't just keep making excuses!
excusesHe begun to make excuses.
excusesHe is clever at making excuses.
excusesHe is inventive of excuses.
excusesHe is ready with excuses.
excusesHe is very bad at inventing excuses.
excusesHe made many excuses for being late.
excusesHe made no end of excuses.
excusesHe said, "I will say nothing more, because I hate making excuses."
excusesHis excuses cut no ice with her.
excusesI am sick of her excuses.
excusesI don't want to hear any more excuses.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายขอโทษ[n. exp.] (jotmāi khøthōt) EN: letter of apology   FR: lettre d'excuses [f]
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
การแก้ตัว[n.] (kān kaētūa) EN: excuse   FR: excuses [fpl]
ขมา[v.] (khamā) EN: ask for pardon ; apologize to   FR: demander le pardon ; présenter ses excuses
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ยอมรับคำขออภัย[v. exp.] (yømrap kham khø aphai) EN: accept an apology   FR: accepter les excuses

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCUSES    IH0 K S K Y UW1 S IH0 Z
EXCUSES    IH0 K S K Y UW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excuses    (n) ˈɪkskjˈuːsɪz (i1 k s k y uu1 s i z)
excuses    (v) ˈɪkskjˈuːzɪz (i1 k s k y uu1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
負け惜しみ;負惜しみ(io);負け惜み(io);負惜み(io)[まけおしみ, makeoshimi] (exp,n) poor loser; make excuses; unwilling to admit defeat; sour grapes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top