ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exclaims

IH0 K S K L EY1 M Z   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exclaims-, *exclaims*, exclaim
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา exclaims มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *exclaims*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exclaim[VT] ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น), See also: อุทานเสียงดัง, Syn. cry out, speak out, yell
exclaim[VI] ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น), See also: อุทานเสียงดัง, Syn. cry out, speak out, yell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exclaim(เอคซฺเคลม') v. ร้องอุทาน,ร้องตะโกน,เปล่งเสียง,ร้อง., See also: exclaimer n. ดูexclaim exclamation n. ดูexclaim exclamatory adj. ดูexclaim

English-Thai: Nontri Dictionary
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exclaimAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
exclaimHe exclaimed that I should not touch the gun.
exclaimHe exclaimed that she was beautiful.
exclaimHe exclaimed 'what a dirty face you have'.
exclaim"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.
exclaim"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.
exclaimThe artist exclaimed.
exclaimThe boy exclaimed in delight.
exclaim"This is what I was looking for," he exclaimed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทาน[V] exclaim, See also: interject, ejaculate, Example: เด็กสาวอุทานอย่างตกใจ จนกระทะหลุดจากมือลงไปกลิ้งอยู่กับพื้น, Thai definition: ี่เปล่งเสียงออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ เป็นต้น
เสียงอุทาน[N] exclamation, See also: exclaiming, Example: นักดำน้ำหนุ่มใหญ่ถึงกับลืมตัวหลุดเสียงอุทานออกมาเป็นภาษาชาวเกาะด้วยความตื่นตระหนก, Count unit: เสียง, Thai definition: เสียงหรือคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ
ตะโกน[V] shout, See also: bawl, holler, roar, call out, cry out, yell, exclaim, scream, bellow, Syn. ตะเบ็ง, ร้อง, เปล่งเสียง, แผดเสียง, Example: เสียงดนตรีหรือร้องดังจนเกินไปจึงทำให้แขกในงานต้องตะโกนคุยกันแข่งกับเสียงดนตรี, Thai definition: ออกเสียงดังกว่าปกติเพื่อให้ได้ยิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow   FR: crier ; s'écrier
อุทาน[v.] (uthān) EN: exclaim ; interject   FR: s'exclamer

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCLAIM    IH0 K S K L EY1 M
EXCLAIMS    IH0 K S K L EY1 M Z
EXCLAIMED    IH0 K S K L EY1 M D
EXCLAIMING    IH0 K S K L EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exclaim    (v) ˈɪksklˈɛɪm (i1 k s k l ei1 m)
exclaims    (v) ˈɪksklˈɛɪmz (i1 k s k l ei1 m z)
exclaimed    (v) ˈɪksklˈɛɪmd (i1 k s k l ei1 m d)
exclaiming    (v) ˈɪksklˈɛɪmɪŋ (i1 k s k l ei1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tàn, ㄊㄢˋ, / ] sigh; gasp; exclaim, #4,290 [Add to Longdo]
[tàn, ㄊㄢˋ, / ] sigh; gasp; exclaim, #4,290 [Add to Longdo]
惊叹[jīng tàn, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ, / ] to exclaim in admiration; a gasp of surprise, #11,965 [Add to Longdo]
惊叹不已[jīng tàn bù yǐ, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄧˇ, / ] to exclaim in astonishment [Add to Longdo]
驚歎[jīng tàn, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ, ] variant of 驚嘆|惊叹, to exclaim in admiration; a gasp of surprise [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgerufenexclaimed [Add to Longdo]
ausrufen | ausrufendto exclaim | exclaiming [Add to Longdo]
ruft ausexclaims [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top