ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

everyman

EH1 V R IY0 M AH0 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everyman-, *everyman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everyman[N] คนธรรมดาๆ, See also: คนสามัญ, คนทั่วไป, Syn. commonalty, hoi polloi
Everyman[N] บุคคลธรรมดา, See also: คนสามัญ, คนทั่วไป, Syn. commonalty, hoi polloi

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
everymann. คนธรรมดา,สามัญชน

English-Thai: Nontri Dictionary
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now this everyman will use his gifts to become a hero.ทีนี้ทุกคนก็ใช้พลังที่มีเพื่อเป็นฮีโร่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERYMAN    EH1 V R IY0 M AH0 N
EVERYMAN'S    EH1 V R IY0 M AH0 N Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  everyman
      n 1: the ordinary person

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top