ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ernestine

ER1 N IH0 S T IY2 N   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ernestine-, *ernestine*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ernestine มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ernestine*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ernestine, I have a comment.เอิร์นเนสทีน ฉันได้คอมเม้นล่ะ Julie & Julia (2009)
Ernestine, Julie, Charlotte.Ernestine, Julie, Charlotte. The Bride Wore Black (1968)
-Do that later, Ernestine.- Mach das später, ErnestineThe Day of the Jackal (1973)
Melvin, you and Ernestine!Melvin, du und ErnestineThe Prophecy (1975)
Splendid, Mr. Wieck. You know my daughter... soon to be your pupil.Meine Tochter Ernestine, bald Ihre Schülerin. Spring Symphony (1983)
Asch is also a musical country home.ErnestineSpring Symphony (1983)
Ernestine, Ernestina, Estrella, Stella... my star!Ernestine, Estrella, Stella, mein Stern. Spring Symphony (1983)
Your Ernestine plays duets and goes for walks with Schumann.Ernestine spielt vierhändig mit Schumann. Spring Symphony (1983)
What does Ernestine do... apart from playing the piano?Was tut Ernestine, wenn sie nicht Klavier spielt? Spring Symphony (1983)
I hardly know Schumann, and Ernestine is no real judge.Ich kenne diesen Schumann kaum. Und ob Ernestine ihn beurteilen kann ... Spring Symphony (1983)
Ernestine's interest in him is quite understandable... and it should please her father... to see his daughter becoming attached... yes, attached... to such a brilliant man.Ich verstehe Ernestines Interesse an ihm. Es müsste den Vater freuen, wenn die Tochter Zuneigung fasst zu einem so genialen Menschen. Spring Symphony (1983)
I thought I would ask Ernestine and Schumann... to be my little Marie's godparents.Wenn es Ihnen recht ist, könnte Ihre Tochter Ernestine mit Schumann die Patenstelle übernehmen. Spring Symphony (1983)
Ernestine's family moves in circles where etiquette still counts.In Ernestines Familie zählt noch die alte Etikette. Spring Symphony (1983)
Ernestine is my inspiration.Ernestine ist mein schöner Genius. Spring Symphony (1983)
The baron adopted her for reasons I may not disclose.Ernestine ist nicht meine Tochter. Spring Symphony (1983)
- But she did once. That was a long time ago.Was ist eigentlich mit ErnestineSpring Symphony (1983)
It was a mistake.Es gibt keine ErnestineSpring Symphony (1983)
But I have to start going my own way some time.Aber Ernestine ist keine leibliche Tochter. Ich gab ihr nur meinen Namen. Spring Symphony (1983)
Let's do another tour together.Ernestine war nie mit Schumann verlobt! Spring Symphony (1983)
Remember my friend Ernestine?Erinnerst du dich an meine Freundin ErnestineSwann in Love (1984)
Ernestine Grant, Mrs."Ernestine Grant (Mrs.)." The Third Floor Flat (1989)
"Mrs. Ernestine Grant.""Mrs. Ernestine Grant." The Third Floor Flat (1989)
The marriage certificate between Donovan Grant and Ernestine Trapshaw, dated 1930.Die Heiratsurkunde zwischen Donovan Grant und Ernestine Trubshaw, datiert auf das Jahr 1930. The Third Floor Flat (1989)
I begged Ernestine, but she refused, said she'd never let me free.Ich habe Ernestine angefleht, aber sie weigerte sich. Sie sagte, sie ließe mich niemals gehen. The Third Floor Flat (1989)
After I fell in love with Pat, Ernestine started hounding me, telephoned me every day, held it over me, threatening to tell Pat everything.Nachdem ich mich in Pat verliebt hatte, verfolgte Ernestine mich. Sie hat mich jeden Tag angerufen und gedroht, Pat alles zu erzählen. The Third Floor Flat (1989)
Ernestine called me in the afternoon said she'd written to Pat to arrange to see her to tell her the truth about us.Ernestine hat mich nachmittags angerufen. Sie sagte, sie hätte Pat geschrieben und sie um ein Treffen gebeten, um ihr die Wahrheit über uns zu erzählen. The Third Floor Flat (1989)
His wife, Dorothy, his sons, Walter and Coleman, and his pride and joy, young Ernestine.seiner Frau Dorothy, seinen Söhnen Walter und Coleman, und seinem ganzen Stolz, der kleinen ErnestineThe Human Stain (2003)
There's no Ernestine?Keine ErnestineThe Human Stain (2003)
It was during my conversation with Ernestine that I decided to write this book.Während der Unterhaltung mit Ernestine beschloss ich, dieses Buch zu schreiben. The Human Stain (2003)
The story of his mother and father, of Walter and Ernestine, of Steena Paulsson and of Faunia.die Geschichte seiner Eltern, von Walter und Ernestine, von Steena Paulsson und von Faunia. The Human Stain (2003)
Ernestine, I have a comment.Ernestine, ich hab einen Kommentar. Julie & Julia (2009)
And, of course, Ernestine told you we could always use a little help around here.Und Ernestine hat Ihnen bestimmt schon gesagt, wir können hier jegliche Hilfe gebrauchen. Collaborators (2013)
In autumn 1787 young Charlotte von Lengefeld enters her godmother's service in Weimar.Charlotte Albertine Ernestine von Stein eine Hofdame aus ihr werden. War des ne anstrengende Fahrt. Beloved Sisters (2014)
My Great-Great-Great Grandma Ernestine had one of the first indoor toilets.- Nicht jetzt. Meine Ur-Ur-Urgroßmutter Ernestine hatte die erste Toilette im Haus. One More Last Chance (2014)
One of my Aunt Ernestine taught sixth grade.Eine meiner Tanten Ernestine unterrichtete Sechstklässler. Kimmy Goes to School! (2015)
All right, Ernestine, hurry up and say this prayer.Ernestine. Dann leg los mit Beten. Thanksgiving (2017)
Okay, anyway, this is my grandma Ernestine.Das ist meine Oma ErnestineThanksgiving (2017)
Grandma Ernestine, your yams turned out really nice this year!Oma Ernestine, die Süßkartoffeln sind dieses Jahr lecker! Thanksgiving (2017)
One of my aunts, Ernestine, melted, Kimmy.Meine Tante Ernestine ist weggeschmolzen! Kimmy Goes to Church! (2017)
Maddalena Ernestine, beloved daughter of..."Maddalena Ernestine, geliebte Tochter von..." Bride of Frankenstein (1935)
We're talking about the hand of Ernestine Muche.Es handelt sich um die Hand von Ernestine Muche. Topaze (1951)
Ernestine?ErnestineTopaze (1951)
Come on, Ernestine.Komm, ErnestineTopaze (1951)
Miss Ernestine Muche, schoolteacher.Mademoiselle Ernestine Muche, Grundschullehrerin. Topaze (1951)
Ernestine was present.Ernestine war anwesend. The Perfect Murder (1956)
"And to my cook, Ernestine, I give 1,000 francs.Und meine Köchin Ernestine erhält 1999 Francs. The Perfect Murder (1956)
Ernestine.- ErnestineThe Perfect Murder (1956)
Ernestine!ErnestineThe Perfect Murder (1956)
At breakfast, or possibly before... Ernestine... will bring me the good news. You'll let me know at once.Und morgen zum Frühstück, vielleicht auch schon früher, wird Ernestine mir die gute Nachricht überbringen. The Perfect Murder (1956)
You're a fool, Ernestine.Seien Sie nicht albern, ErnestineThe Perfect Murder (1956)

CMU English Pronouncing Dictionary
ERNESTINE    ER1 N IH0 S T IY2 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top