ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enough's

IH0 N AH1 F S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enough's-, *enough's*, enough'
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After all, enough's enough.หลังจากที่ทุกคนพอเป็นพอ Pinocchio (1940)
Enough's enough.ผมว่าพอได้แล้วล่ะ In the Mouth of Madness (1994)
Enough's enough.เข้าใจไหม... P2 (2007)
Enough's enough. I don't think I want it back.แซม ฉันไม่คิดว่าฉันต้องการมันกลับมา Caged Heat (2010)
Enough's enough, baby.พอก็คือพอ ที่รัก The Thirteenth Step (2011)
- But enough's enough.-แต่ที่แล้วก็แล้วไป The Mentalists (2011)
Enough's enough. Enough, enough.พอแล้ว พอได้แล้ว / พอแล้ว พอ Event Horizon (2013)
Enough time's passed and enough's changed that they bought it.นานแล้วล่ะ เลยมีบางอย่างเปลี่ยนไป เพราะพวกเขาได้ซื้อมัน Goodbye Stranger (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENOUGH'S    IH0 N AH1 F S
ENOUGH'S    IY0 N AH1 F S

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top