ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlistee

EH0 N L IH2 S T IY1   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlistee-, *enlistee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlistee[N] ผู้สมัครเข้าเป็นทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlisteen. ทหารเกณฑ์,ผู้สมัครเข้า

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLISTEE    EH0 N L IH2 S T IY1
ENLISTEES    EH0 N L IH2 S T IY1 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enlistee
      n 1: any new member or supporter (as in the armed forces) [syn:
           {recruit}, {enlistee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top