ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endosperm

EH1 N D AH0 S P ER2 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endosperm-, *endosperm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endosperm(n) เนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ ต้นอ่อนในเมล็ดพืช เพื่อสร้างอาหารให้กับพืช

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endospermเอนโดสเปิร์ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endosperm mother cellเซลล์กำเนิดเอนโดสเปิร์ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
endospermเอนโดสเปิร์ม, ส่วนหนึ่งของโครงสร้างภายในเมล็ดพืช ประกอบด้วยสารจำพวกแป้ง เป็นอาหารที่สะสมไว้สำหรับเลี้ยงต้นอ่อนของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDOSPERM EH1 N D AH0 S P ER2 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
内乳[ないにゅう, nainyuu] (n) endosperm [Add to Longdo]
内胚乳[ないはいにゅう, naihainyuu] (n) endosperm [Add to Longdo]
胚乳[はいにゅう, hainyuu] (n) albumen (of a seed, esp. the endosperm) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  endosperm
      n 1: nutritive tissue surrounding the embryo within seeds of
           flowering plants

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top