ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endangerment

EH0 N D EY1 N JH ER0 M AH0 N T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endangerment-, *endangerment*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's reckless endangerment, which incidentally is a felony.นั่นเป็นการกระทำที่ประมาท และผิดกฏหมาย Crash (2004)
What did they call it? "Reckless endangerment"?เรียกว่าอะไรนะ? ทำให้ผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายโดยมิไม่ได้เจตนา Don't Walk on the Grass (2009)
- And reckless endangerment.- และขู่จะทำร้าย Polly Wants a Crack at Her (2010)
Well, he's sort of under arrest for reckless endangerment and making a false report.ก็ดี เขาถูกจับกุม ข้อหาประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น และเจตนาหลอกลวง The Push (2010)
Not as funny as... speeding, reckless endangerment, obstruction of justice...ไม่ใช่เรื่องตลกเท่ากับ... ขับรถซิ่ง ประมาทเลินเล่อเหมือนช้างตกมัน ฝ่าฝืนกฏหมาย... Lochan Mor (2010)
It's a court summons-- child endangerment-- 'cause there's been a line of would-be Cheerios!การทดสอบสำหรับเด็กใหม่ เพราะว่ามีมาตรฐานสำหรับสมาชิกทีมเชียร์! Audition (2010)
Meredith... Reckless endangerment.เมเรดิธ ขับรถไม่ระวังน่ะ With You I'm Born Again (2010)
Mm-hmm, not against Jeff, but I talked her into going after Chang for child endangerment.ไม่เอาเรื่องเจฟน่ะ แต่ฉันบอกให้หล่อนเอาเรื่องแชง ฐานทำให้เด็กตกอยู่ในอันตราย Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Did you honestly believe I wouldn't find out you paid off a judge last summer to downgrade Daniel's D.U.I. and reckless endangerment charges?คุณเชื่อสนิทเลยแหละสิว่าฉันจะไม่มีทางรู้ ฤดูร้อนที่ผ่านมาคุณจ่ายอ่ะไรให้กับอัยการ จ่ายเพื่อลดระดับแดนเนียลในการขับขี่โดยประมาท และไม่ยั้งคิด เป็นอันตราย? Scandal (2012)
Murder charges aside, we got him on reckless endangerment and evading arrest.นอกจากข้อหาฆาตกรรมแล้ว เรายังตั้งข้อหาก่ออันตราย และขัดขวางกันจับกุมด้วย Kupale (2012)
Public endangerment.ทำให้สาธารณชนตกอยู่ในอันตราย Judgment Day (2012)
Malcolm Ford, you're under arrest for kidnapping, child endangerment, and the murder of John Hitchens.มัลคอล์ม ฟอร์ด คุณถูกจับแล้ว ข้อหาลักพาตัว The Company (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDANGERMENT    EH0 N D EY1 N JH ER0 M AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefahr {f} | Gefahren {pl}endangerment | endangerments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
危急[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P) [Add to Longdo]
絶滅危機[ぜつめつきき, zetsumetsukiki] (n) endangerment (of a species) [Add to Longdo]
絶滅寸前[ぜつめつすんぜん, zetsumetsusunzen] (n,adj-no) critical endangerment; verge of extinction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endangerment
   n 1: a source of danger; a possibility of incurring loss or
      misfortune; "drinking alcohol is a health hazard" [syn:
      {hazard}, {jeopardy}, {peril}, {risk}, {endangerment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top