ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elman

EH1 L M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elman-, *elman*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wheelman(วีล'เมิน) n., (pl. -men) คนถือท้ายเรือ,คนถือพวงมาลัย,คนขี่รถจักรยาน,คนขับรถยนต์

CMU English Pronouncing Dictionary
ELMAN EH1 L M AH0 N
BELMAN B EH1 L M AH0 N
DELMAN D EH1 L M AH0 N
FELMAN F EH1 L M AH0 N
MELMAN M EH1 L M AH0 N
GELMAN G EH1 L M AH0 N
RELMAN R EH1 L M AH0 N
OELMAN OW1 L M AH0 N
SELMAN S EH1 L M AH0 N
ZELMAN Z EH1 L M AH0 N
KELMAN K EH1 L M AH0 N
HELMAN HH EH1 L M AH0 N
UELMAN UH1 L M AH0 N
POELMAN P OW1 L M AH0 N
USELMAN Y UW1 S AH0 L M AH0 N
KIELMAN K IY1 L M AH0 N
ADELMAN AE1 D AH0 L M AH0 N
SHELMAN SH EH1 L M AH0 N
SEELMAN S IY1 L M AH0 N
ADELMAN EH1 D AH0 L M AH0 N
BOELMAN B OW1 L M AH0 N
SPELMAN S P EH1 L M AH0 N
EDELMAN EH1 D AH0 L M AH0 N
EDELMAN EY1 D AH0 L M AH0 N
EDELMANN EH1 D AH0 L M AH0 N
SPEELMAN S P IY1 L M AH0 N
KOPELMAN K OW1 P AH0 L M AH0 N
BEGELMAN B EY1 G AH0 L M AH0 N
STEELMAN S T IY1 L M AH0 N
THIELMAN TH IY1 L M AH0 N
ESHELMAN EH1 SH AH0 L M AH0 N
UFFELMAN AH1 F AH0 L M AH0 N
BAKELMAN B EY1 K AH0 L M AH0 N
APPELMAN AE1 P AH0 L M AH0 N
ADELMANN AE1 D AH0 L M AH0 N
ENGELMAN EH1 NG G AH0 L M AH0 N
SOBELMAN S OW1 B AH0 L M AH0 N
ENDELMAN EH1 N D AH0 L M AH0 N
ESSELMAN EH1 S AH0 L M AH0 N
CREELMAN K R IY1 L M AH0 N
FOGELMAN F OW1 G AH0 L M AH0 N
KUGELMAN K AH1 G AH0 L M AH0 N
SPIELMAN S P IY1 L M AH0 N
PERELMAN P EH1 R AH0 L M AH0 N
NUDELMAN N AH1 D AH0 L M AH0 N
ZIMBELMAN Z IH1 M B AH0 L M AH0 N
FINKELMAN F IH1 NG K AH0 L M AH0 N
BERKELMAN B ER1 K AH0 L M AH0 N
CASSELMAN K AE1 S AH0 L M AH0 N
KESSELMAN K EH1 S AH0 L M AH0 N

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wheelman(n) คนขับรถหรือพาหนะชนิดอื่น, See also: โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
wheelman(n) คนขับขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์
wheelman(n) คนขับเรือ, Syn. helmsman, steersman

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gitelman syndromeกลุ่มอาการจิเทลแมน [TU Subject Heading]
Engelman Diseaseโรคผิวกระดูกหนาชนิดลำกระดูกหนาและยาวขึ้น [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Edelman (n) ˈɛɪdəlmən (ei1 d @ l m @ n)
Skelmanthorpe (n) skˈɛlmənθɔːp (s k e1 l m @ n th oo p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelmanometer {n}duplex pressure gauge [Add to Longdo]
Doppelmantel {m}double shell [Add to Longdo]
Dunkelmann {m} | Dunkelmänner {pl}obscurantist | obscurantists [Add to Longdo]
Edelmann {m} | Edelmänner {pl}nobleman | noblemen [Add to Longdo]
Fingernagelmaniküre {f}nail cleaner [Add to Longdo]
Hampelmann {m}jumping jack [Add to Longdo]
Kabelmantel {m}cable sheath [Add to Longdo]
Muskelmann {m}; Muskelprotz {m}muscleman [Add to Longdo]
Schwindelmanöver {n}try on [Add to Longdo]
Spielmann {m} [mus.] | Spielleute {pl}bandsman | bandsmen [Add to Longdo]
Spielmannszug {m} [mus.]marching band [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top