ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elisa

AH0 L IY1 S AH0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elisa-, *elisa*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elisaabbr. enzyme-linked immunosorbent assay

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You mean like Elisa Rubin?คุณหมายถึงคนแบบเอลิซ่า รูบิ้น ใช่มั้ย Frederick Barnes (No. 47) (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพจำลอง[n.] (phāp-jamløng) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation   FR: reproduction [f] ; simulation [f] ; modélisation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELISA    AH0 L IY1 S AH0
ELISA    AH0 L IY1 Z AH0
ELISA'S    AH0 L IY1 S AH0 Z
ELISA'S    AH0 L IY1 Z AH0 Z
ELISABETH    IH0 L IH1 Z AH0 B IH0 TH

Japanese-English: EDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ELISA
   n 1: an assay that relies on an enzymatic conversion reaction
      and is used to detect the presence of specific substances
      (such as enzymes or viruses or antibodies or bacteria)
      [syn: {enzyme-linked-immunosorbent serologic assay},
      {ELISA}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top