หรือคุณหมายถึง effortleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effortless

EH1 F ER0 T L AH0 S   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effortless-, *effortless*, effortles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effortless[ADJ] ซึ่งไม่ต้องพยายาม, See also: ง่าย, ไม่เปลืองเเรง, Syn. easy, simple

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can't do a lot of the things that other children his age do effortlessly.ทำหลายอย่างไม่ได้ ซึ่งเด็กในวัยเดียวกันเขาทำได้สบาย Like Stars on Earth (2007)
And the blood from your body is... is rushing to the wet internal walls, and my fingers would slide effortlessly... [laughing] Are you an actor or something?และเลือดของคุณก็จะ สูบฉีด ไปยังกำแพงภายในที่เปียกชื้น และมือของผมก็จะไล่... New York, I Love You (2008)
It's a very advanced step which I know is hard to believe because I make it look effortless.มันยากมากนะ และฉันรู้ว่ามันไม่น่าเชื่อหรอก เพราะว่า ฉันทำเหมือนมันเต้นง่ายมาก 17 Again (2009)
The effortlessly win the game, right?ชนะเกมนี้แบบง่ายๆใช่ไหม Ip Man 2 (2010)
Imprecise, but effortless.มันคลุมเครือ แต่สบายๆ Black Swan (2010)
Well, the fun's about to end, Jean Claude, because while we've been standing around chatting, our other master spy has been effortlessly breaching your compound's security.ดี, เรื่องสนุกกำลังจะจบ Jean Claude เพราะว่าขณะที่พวกเรากำลังยืนคุยอยู่นี่ สายลับอีกคนของเรา กำลังเจาะเข้า Chuck Versus the Zoom (2011)
Effortless charisma that only someone far less secure than I am would find threatening.มีเสน่ห์โดยไม่ต้องปรุงแต่ง ซึ่งมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่มั่นใจยิ่งกว่าฉัน เห็นว่ามันเป็นการคุกคาม Gone Maybe Gone (2012)
Shift consciousness and achieve an effortless merging of action and awareness ...ละทิ้งสิ่งกวนใจทั้งหมด There's Bo Place Like Home (2013)
It was effortless.มันไม่ฝืนใจ Zugzwang (2013)
You're effortless.You're effortlessHaunted (2015)
A heptapod can write a complex sentence in two seconds, effortlessly.เฮพทะพอด สามารถเขียนเป็น ประโยคที่ซับซ้อน ในสองวินาทีได้อย่างง่ายดาย Arrival (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาน[ADV] as easy as pie, See also: effortlessly, comfortably, pleasantly, Syn. หมูๆ, กล้วยๆ, ง่ายๆ, Ant. ยาก, ยากลำบาก, Example: เขาทำงานนี้ได้อย่างหวานๆ, Thai definition: ง่าย, สะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing   FR: facile ; aisé ; naturel
กล้วย[adj.] (klūay) EN: very easy ; easy ; effortless , a piece of cake   FR: simplissime
กล้วย ๆ[adj.] (klūay-klūay) EN: very easy ; easy ; effortless ; a piece of cake   

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFORTLESS    EH1 F ER0 T L AH0 S
EFFORTLESSLY    EH1 F ER0 T L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effortless    (j) ˈɛfətləs (e1 f @ t l @ s)
effortlessly    (a) ˈɛfətləsliː (e1 f @ t l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mühelos {adj} | müheloser | am mühelosesteneffortless | more effortless | most effortless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effortless
   adj 1: requiring or apparently requiring no effort; "the
       swallows glided in an effortless way through the busy
       air" [ant: {effortful}]
   2: not showing effort or strain; "a difficult feat performed
     with casual mastery"; "careless grace" [syn: {casual},
     {effortless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top