ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eelam

IY1 L AE0 M   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eelam-, *eelam*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eelam มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eelam*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Light the other snow lamp.Entzünden Sie die andere Schneelampe. Gun on Ice Planet Zero: Part 1 (1978)
Your name is Neelamani Sampat.Ihr Name ist Neelamani Sampat. News Night 2.0 (2012)
Neelamani Sampat.Neelamani Sampat. News Night 2.0 (2012)
It's over. Let's go searching for the graves of our enemies And continue the struggle for Tamil Eelam!Wir ziehen zu den Gräbern unserer Feinde und kämpfen weiter für den Tamil EelamDheepan (2015)
Go in search of the graves of our enemies And continue the struggle for Tamil Eelam!Wir ziehen zu den Gräbern unserer Feinde und kämpfen weiter für den Tamil EelamDheepan (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
EELAM    IY1 L AE0 M

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泰米尔伊拉姆猛虎解放组织[Tài mǐ ěr Yī lā mǔ Měng hǔ Jiě fàng Zǔ zhī, ㄊㄞˋ ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄧ ㄌㄚ ㄇㄨˇ ㄇㄥˇ ㄏㄨˇ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Liberation Tigers of Tamil Eelam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Eelam
      n 1: the independent state that the Tamil Tigers have fought for
           [syn: {Eelam}, {Tamil Eelam}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top